จีนมีแผนขยายอายุเกษียณจาก 60 เป็น 65 ในปี 2565

นายหยิน เหวยหมิน (尹蔚民) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประกันสังคมและทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า จีนมีแผนขยายอายุเกษียณจาก 60 เป็น 65 โดยคาดให้มีผลปี 2565 โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างยกร่างนโยบายดังกล่าวให้เสร็จสิ้นในปีนี้เพื่อให้รัฐบาลกลางสามารถเปิดประชาพิจารณ์ในปีหน้าก่อนที่จะประกาศอย่างเป็นทางการในปี 2560 และเริ่มดำเนินนโยบายในปี 2565

ตั้งแต่ปี 2493 เป็นต้นมา จีนกำหนดให้เพศชายเกษียณอายุที่ 60 ปี และเพศหญิงเกษียณ อายุที่ 55 ปี ปัจจุบัน อายุเกษียณเฉลี่ยของประชากรจีนวัยแรงงานจำนวน 80 ล้านคนอยู่ที่ 54 ปี ในขณะที่บางประเทศพัฒนาแล้วกำหนดอายุเกษียณไว้ที่ 67 ปี อย่างไรก็ดี มีประชาชนบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ เช่น นายเผิง ซีจื๋อ (彭希哲) คณบดีคณะพัฒนาสังคมและนโยบายสาธารณะแห่งมหาวิทยาลัยฟูตัน (复旦大学) เห็นว่า การเกษียณที่ล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานแรงงานกลุ่มใหม่และลดขนาดสังคมผู้สูงอายุ นายเผิง เสนอให้กำหนดอายุเกษียณของชายและหญิงเท่ากัน แล้วยืดอายุเกษียณให้กับบางอาชีพเท่านั้น

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม