จีดีพีหูหนานปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 7.6

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 รัฐบาลมณฑลหูหนานเปิดเผยว่า ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของมณฑล (GDP) มีมูลค่า 3.975212 ล้านหยวน อัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 7.6 (สูงกว่าระดับประเทศซึ่งอยู่ที่ 6.1) โดยเป็นผลจากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจำนวนมาก ขณะนี้ หูหนานมีบริษัทเทคโนโลยีระดับสูงมากกว่า 6,000 แห่ง และในปี 2562 มีมูลค่าการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

อัตราการเติบโตจีดีพีในระดับสูงของมณฑลหูหนานยังเป็นผลมาจากการเข้าร่วมข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ของมณฑล โดยในปี 2562 มูลค่าการค้าของมณฑลกับประเทศ BRI เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา การนำเข้า-ส่งออกโดยรวมของมณฑลมีมูลค่าเกิน 4 แสนล้านหยวนหรือมากกว่า 5.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ สำหรับปี 2563 รัฐบาลหูหนานคาดการณ์การเติบโตจีดีพีของมณฑลที่ร้อยละ 7.5 รวมทั้งตั้งเป้าหมายยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในมณฑลให้พ้นจากความยากจนทั้งหมด

อนึ่ง สถิติอื่น ๆ ในปี 2562 ของมณฑลหูหนานยังคงเติบโตด้วยดี โดยหูหนานมีมูลค่าการค้าปลีก 1.723954 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 การเติบโตของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ร้อยละ 10.1 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เติบโตร้อยละ 2.9 รายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากรในเขตเมือง 39,842 หยวนต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 และชนบท 15,395 หยวนต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 ส่วนการค้าระหว่างประเทศมีมูลค่า 434,219 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.2 การขยายตัวสูงเป็นอันดับ 1 ของจีน
http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/FMEH/202001/t20200114_11153945.html

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม