จับตา 10 ประเด็นร้อนการทำธุรกิจในจีนประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2559 สภาหอการค้าจีน (China General Chamber of Commerce) ประกาศ 10 ประเด็นร้อนสำหรับการทำธุรกิจในจีนประจำปี 2559 โดยมีสารสำคัญ ดังนี้

1) ในขณะที่เศรษฐกิจจีนเข้าสู่ภาวะ “New Normal” จีนจะพึ่งพาการบริโภคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการสร้างธุรกิจส่วนตัวและเน้นนวัตกรรม คาดว่ายอดขายปลีกในปี 2559 จะสูงถึง 33 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับปี 2558

2) จีนจะออกนโยบายมากยิ่งขึ้นเพื่อปรับสิ่งแวดล้อมการทำธุรกิจให้ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาของภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนการค้า E- Commerce ยุทธสาสตร์ “Internet+” การเชื่อมโยงระหว่าง online กับ offline และยกระดับการบริการด้านโลจิสติกส์และการบริโภค

3) ยุทธศาสตร์ “Internet+” ผลักดันนวัตกรรมของธุรกิจการขายปลีก โดยรูปแบบกิจกรรมทั้ง online และ offline จะมีมากขึ้น และ M-Commerce กับ E-Commerce ในเขตชนบทจะกลายเป็นธุรกิจใหม่ที่เติบโต

4) ร้านค้าแบบตั้งเดิมเปลี่ยนรูปแบบในการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ O2O (Online to Offline) และมีผู้ขายปลีกในสาขาธุรกิจต่างๆ (เช่น ธุรกิจอาหาร บริการด้านการท่องเที่ยว การศึกษา รถยนต์ และอสังหาริมทรัพย์) หันมาเปิดช่องทางออนไลน์หรือช่องทางซื้อบนมือถือนอกจากร้านค้าตั้งเดิม เพื่อสร้างความสะดวกและความประทับใจในการจับจ่ายให้กับผู้บริโภค

5) บริษัทในจีนโดยเฉพาะบริษัทรายใหญ่ๆ จะมีการสร้างพันธมิตรมากกว่าการควบรวมซื้อกิจการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและผลประโยชน์ร่วมกัน

6) ผู้ขายปลีกในจีนจะใช้การออกแบบและเทคโนโลยีใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยตลาด และสร้างประสบการณ์การบริโภคที่มีความสนุกสนานมากขึ้นนอกจากการขายสินค้า

7) E-Commerce ข้ามชาติกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในจีน โดยมีแบรนด์เนมหรือผู้ขายปลีกต่างประเทศมากขึ้น (โดยเฉพาะที่ประสบปัญหายอดจำหน่ายชะลอตัว) ปรับรูปแบบการพัฒนาและขยายธุรกิจ E-Commerce ข้ามชาติ

8) ธุรกิจไปรษณีย์ด่วนในจีนเข้าสู่ “ยุคบริการใหม่” ซึ่งมีการเปิดบริการใหม่ๆ และเพิ่มคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (เช่น บริการไปรษณีย์ในชุมชน) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

9) ธุรกิจอาหารทั่วไปอยู่ในช่อง “เนื้อหอม” โดยเฉพาะการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ E-Commerce และ M-Commerce ทำให้การสั่งอาหารผ่านช่องทาง O2O สะดวกมากขึ้นและได้รับความนิยมมากขึ้น

10) จีนจะปรับสิ่งแวดล้อมของตลาดการบริโภคให้ดีขึ้น โดยเฉพาะปัญหาความปลอดภัยของอาหาร สินค้าไร้คุณภาพ การช้อปปิ้งออนไลน์ การโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง และการฉ้อโกง เป็นต้น

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม