งาน China Food and Drinks Fair ครั้งที่ 98 ณ นครเฉิงตู

China Food and Drinks Fair糖酒会)เป็นงานแสดงและซื้อขายสินค้าประเภทสุรา ไวน์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ รวมถึงขนมของว่างจากทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุดในจีนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2561 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 98 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติจีนตะวันตก นครเฉิงตู ในงานฯ มีการออกร้านแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งจากในจีนและต่างประเทศจำนวน 4,097 ราย และมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 4 แสนราย ซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์  

งานแฟร์ฯ จัดขึ้นในสถานที่แห่งใหม่

China Food and Drinks Fair ครั้งที่ 98 จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติจีนตะวันตก นครเฉิงตู (อยู่ในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่) ซึ่งเป็นศูนย์นิทรรศการนานาชาติแห่งใหม่ ที่สร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ และงานแฟร์ระดับสากล มีพื้นที่กว้างขวางและความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงการคมนาคมที่สะดวก สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการที่มาร่วมออกร้านแสดงสินค้าเป็นอย่างมาก โดยงานแฟร์ในครั้งนี้ ใช้พื้นที่ในการจัดงานประมาณ 2.1 แสนตารางเมตร แบ่งออกเป็น 15 ศูนย์แสดงสินค้า เป็นการใช้พื้นที่ในการจัดงานมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา หรือใช้พื้นที่จัดงานเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 65

ผู้ประกอบการทั้งจีนและต่างชาติออกร้านแสดงสินค้าเกือบ 4,100 ราย

บรรยากาศภายในงานจัดแสดงสินค้าฯ มีความคึกคักเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการจากทั้งในและต่างประเทศจำนวน 4,097 ราย เข้าร่วมงานเปิดบูธประชาสัมพันธ์สินค้า ในจำนวนนี้มีผู้ประกอบการจากนานาชาติกว่า  40 ประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี แคนาดา สหรัฐฯ เกาหลีใต้ รวมถึงผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมงาน โดยกระจายไปตามโซนจัดแสดงสินค้า 6 ประเภท ได้แก่ 1.โซนสุราและแอลกอฮอล์ดั้งเดิม (733 ราย) 2.โซนไวน์ เบียร์ และสุราต่างประเทศ (1,239 ราย) 3.โซนอาหารและเครื่องดื่ม (964 ราย) 4.โซนวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสอาหาร (474 ราย) 5.โซนเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอาหาร (460 ราย) และ 6.โซนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (227 ราย) นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งโซนพิเศษสำหรับสินค้านำเข้า สินค้าเกษตร   แปรรูป โซนการแสดงนวัตกรรมการค้าปลีกแนวใหม่ ธุรกิจแฟรนไชส์ สถาบันการเงิน และอีคอมเมิร์ช เป็นต้น เพื่อเพิ่มมิติของประเภทสินค้าและการบริการ และสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้แก่นักธุรกิจ/ผู้ค้าที่เข้าร่วมงาน

สอดแทรกด้วยงานสัมมนาที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้

นอกจากการจัดแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์สู่ตลาดผู้บริโภคแล้ว งานแฟร์ฯ ยังมีการจัดงานสัมมนาที่เกี่ยวกับการค้าและเทคโนยีจำนวน 16 รอบ อาทิ การค้าออนไลน์แบบ B2B, อินเทอร์เน็ต+, การผลิตอัจฉริยะ, ระบบห่วงโซ่การเงิน, การค้าปลีกแนวใหม่ และนวัตกรรมการค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มบรรยากาศและเพิ่มสารัตถะให้กับงาน ทำให้งานแฟร์ฯ มีความเป็นมืออาชีพและมีรูปแบบการจัดงานที่น่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลในการสัมมนาเป็นเรื่องที่นักธุรกิจ/ผู้ค้า กำลังให้ความสนใจที่จะศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบธุรกิจในยุคสมัยที่ผู้บริโภคและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

งาน China Food and Drinks Fair ถือว่าเป็นหนึ่งในงานแฟร์ขนาดใหญ่ของจีนที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมีอิทธิพลมากต่อตลาดเครื่องดื่มของจีนในปัจจุบัน เป็นเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์สินค้าประเภทเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ อาหารและขนมของว่าง รวมไปถึง สินค้านำเข้าจากไทยที่นำมาจัดแสดงภายในงาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติได้พบปะกับผู้ประกอบการ/นักธุรกิจชาวจีน รวมถึงเป็นโอกาสในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคท้องถิ่น แสวงหาโอกาสทางการค้า เพื่อสร้างช่องทางในการขยายตลาดสินค้าเครื่องดื่มและอาหารในมณฑลเสฉวนและมณฑลใกล้เคียงต่อไป

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม