งานสัมมนาเวทีความร่วมมือทางทะเลในแถบเอเชียตะวันออก และงานแสดงสินค้าเอเชียตะวันออก 2561

ชิงต่าว จัดงานสัมมนาเวทีความร่วมมือทางทะเล และงานแสดงสินค้าเอเชียตะวันออก ภายใต้แนวคิด กลยุทธ์ทางทะเลและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล ในระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2561 ศกนี้ ณ Qingdao World Expo City เขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันตก หวงต่าว เมืองชิงต่าว

เวทีความร่วมมือในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก ดำเนินการตามนโยบาย “One Belt and One Road” ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี (10+3) ของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกิจการทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแผ่ขยายไปยังทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

งานสัมมนาเวทีความร่วมมือทางทะเลในแถบเอเชียตะวันออก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 โดยรัฐบาลมณฑลซานตงร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเป็นเจ้าภาพ รัฐบาลเมืองชิงต่าวเป็นผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการบริหารพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของเมืองชิงต่าวเป็นผู้ดำเนินการ ในปีนี้ มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 400 ราย จาก 50 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อาเซียน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรทางทะเลที่มุ่งเน้นในด้านการวางแผนโครงการต่าง ๆ การพัฒนาความเป็นสากล และอุตสาหกรรมทางทะเล เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจทางทะเล แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวัฒนธรรม รวมถึงช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างประชาคมทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในส่วนของไทย ดร.กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในส่วนของการจัดการบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้เข้าร่วมการสัมมนาด้วย

นอกจากนี้ ยังมีงานแสดงสินค้าเอเชียตะวันออก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของบริษัทในประเทศอาเซียน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และประเทศในแถบยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม เพื่อจัดแสดงสินค้าจากประเทศของตนและผลิตภัณฑ์ทางทะเลกว่า 15,000 ชนิด โดยใช้พื้นที่ 40,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมงานโดยจัดสาธิตอาหารไทย เพื่อแนะนำอาหารไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารจากไทย และได้แนะนำให้ผู้ประกอบไทยไปจัดแสดงสินค้าภายในงาน

การประชุมความร่วมมือภูมิภาคเอเชียตะวันออก เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินโครงการ “One Belt and One Road” ของรัฐบาลจีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการริเริ่มความร่วมมือเสรีระหว่างอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี (10+3) และตระหนักถึงการพัฒนาและความร่วมมือโดยสันติวิธีที่จะก่อให้เกิดเป็นประโยชน์และความมั่งคั่งร่วมกันของทุกประเทศ อีกทั้งยังเป็นโครงการสำคัญสำหรับการวางแผนโครงการและพัฒนามณฑลซานตง และส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนแปลงมาใช้พลังงานใหม่อีกด้วย

 

****************************

จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม