คุนหมิงลงทุน 260,000 ล้านหยวนพัฒนาโครงการท่องเที่ยว 200 โครงการช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14

มณฑลยูนนานมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง โดยในปี 2562 มณฑลมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 1,103,520 ล้านหยวน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.5 ของมูลค่า GDP ของมณฑล และภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 ภายในประเทศจีนคลี่คลายจนสามารถควบคุมได้ มณฑลยูนนานก็ได้เร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยในปี 2563 แม้จะเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาด มณฑลยูนนานยังสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 678,000 ล้านหยวน คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 จากปี 2562

สำหรับนครคุนหมิง นอกจากมีฐานะเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนนานแล้ว ก็ยังมีบทบาทเป็นประตูต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยตลอด 5 ปีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (2564-2568) นครคุนหมิงจะดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “ความเป็นนานาชาติ เน้นตลาดระดับบน มีเอกลักษณ์เฉพาะ และความเป็นอัจฉริยะ” โดยทุ่มงบประมาณ 260,000 ล้านหยวน ลงทุนในโครงการด้านการท่องเที่ยวประมาณ 200 โครงการ อาทิ การสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง การท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบอัจฉริยะ การประชุมและแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างโครงการที่จะลงทุน อาทิ (1) การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวดั้งเดิมของนครคุนหมิง เช่น สวนเอ็กซ์โปการ์เดน อุทยานถ้ำจิ่วเซียง และภูเขาหิมะเจี้ยวจึ (2) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว เช่น Yunnan Ancient Dian Town, Kunming Sunac Cultural Tourism City, Shilin Snow Park และ Dianchi International Wetland Park เป็นต้น (3) สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ เช่น Red Earth Scenic Spot และ Gele Lake Scenic Spot เป็นต้น นอกจากนี้ ยังวางแผนดึงดูดผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเข้ามาลงทุนในมณฑล เช่น Paramount Theme Park จากสหรัฐอเมริกา และ Phuket Fantasea ของไทย

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/pPgqKpgdTpHIc77b03EzPQ

 

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม