คุนหมิงฟื้นฟูการใช้ระบบขนส่งทางน้ำ เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นครคุนหมิงมีแผนฟื้นฟูการเดินเรือในแม่น้ำผานหลง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านกลางตัวเมืองนครคุนหมิง โดยในระยะที่ 1 เป็นการทดลองเดินเรือในช่วงตอนกลางของแม่น้ำผานหลง แบ่งเป็นบริการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินเรือเพื่อการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งในอนาคตจะเปิดให้บริการเดินเรือในแม่น้ำผานหลงทิศเหนือ-
ทิศใต้ตลอดสายต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้เริ่มให้บริการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวในรอบกลางวันแล้ว ระยะทางเดินเรือ 5 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที รองรับผู้โดยสารได้ 16 ราย/ลำ ราคาบัตรโดยสาร 50 หยวน/คน จำนวนเที่ยวของการเดินเรือขึ้นอยู่กับปริมาณผู้โดยสาร นอกจากนี้ จะเริ่มให้บริการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวในรอบกลางคืนด้วยในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนต่อไป

การที่นครคุนหมิงมีแผนฟื้นฟูการคมนาคมทางน้ำ ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยและทำงานตามแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ของนครคุนหมิง นอกจากรถยนต์และรถไฟใต้ดิน ซึ่งมีผู้ใช้งานหนาแน่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างจุดขายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอย่างหลายเมืองทั่วโลก และยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

http://finance.yunnan.cn/system/2019/12/27/030554485.shtml

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม