- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

คุนหมิงคว้าแชมป์ “เมืองแห่งการหลบร้อนของจีน”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนได้ประกาศ “เมืองแห่งการหลบร้อนของจีนประจำปี 2558” โดยวัดจากหน้าร้อนของจีนในเดือน ก.ค. และ ส.ค. และมีเกณฑ์การวัด 4 ด้าน ได้แก่ ระดับความเหมาะสมของอากาศ ระดับความพึงพอใจในทิวทัศน์ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และระดับอันตรายโดยรวม ซึ่งปรากฎว่า คุนหมิงคว้าแชมป์มาครอง

“เมืองแห่งการหลบร้อนของจีนเดือน ก.ค. 2558” 15 อันดับแรก ได้แก่ คุนหมิง ต้าเหลียน ชิงต่าว กุ้ยหยาง เอียนไถ ฮาร์บิน ฉางชุน จี๋หลิน Hohhot ลี่เจียง ต้าถง เสิ่นหยาง เฉิงเต๋อ ฉินหวงเต่า ซีหนิง ตามลำดับ

“เมืองแห่งการหลบร้อนของจีนเดือน ส.ค. 2558” 15 อันดับแรก ได้แก่ คุนหมิง ฮาร์บิน ฉางชุน ต้าเหลียน กุ้ยหยาง Hohhot ต้าถง เอี๋ยนอาน ชิงต่าว เฉิงเต๋อ ไท่หยวน จี๋หลิน เอียนไถ อิ๋นชวน เสิ่นหยาง ตามลำดับ

แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ข่าว http://yn.yunnan.cn/html/2015-07/08/content_3811289.htm วันที่ 8 ก.ค. [1] 2558