คุนหมิงกระตุ้นเศรษฐกิจ แจกคูปอง “ประชาชนบริโภค รัฐบาลช่วยจ่าย”

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 รัฐบาลนครคุนหมิงประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ “ประชาชนบริโภค รัฐบาลช่วยจ่าย” เพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ร้านอาหาร ภาคการท่องเที่ยว โรงแรม และภาคกีฬา โดยการแจกคูปองเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในวงเงินรวม 100 ล้านหยวน ประกอบด้วย (1) กลุ่มการท่องเที่ยวในวงเงิน 45 ล้านหยวน มีคูปองจำนวน 450,000 ใบ มูลค่าใบละ 100 หยวน สามารถใช้งานได้เมื่อใช้จ่ายครบ 200 หยวนขึ้นไป (2) กลุ่มร้านอาหารในวงเงิน 40 ล้านหยวน มีคูปองจำนวน 800,000 ใบ มูลค่าใบละ 50 หยวน สามารถใช้งานได้เมื่อใช้จ่ายครบ 150 หยวนขึ้นไป (3) กลุ่มกีฬาในวงเงิน
5 ล้านหยวน มีคูปองจำนวน 100,000 ใบ มูลค่าใบละ 50 หยวน สามารถใช้งานได้เมื่อใช้จ่ายครบ 100 หยวนขึ้นไป และ (4) กลุ่มผู้ยากไร้ในวงเงิน 10 ล้านหยวน

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในนครคุนหมิงสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อรับคูปอง 3 ประเภทแรกได้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2563 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยประชาชนแต่ละคนสามารถขอรับหนึ่งสิทธิในคูปองแต่ละประเภท จากนั้น รัฐบาลนครคุนหมิงจะสุ่มเลือกหมายเลขแจกคูปองในวันที่ 28-30 เมษายน 2563 ทุกเวลา 15.00 น. และกำหนดระยะเวลาการใช้งานคูปองระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

ในด้านผู้ประกอบการ รัฐบาลนครคุนหมิงกำหนดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2563 จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถรับคูปองทุกประเภทข้างต้นจากผู้บริโภค โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ชำระส่วนต่างตามมูลค่าคูปองคืนแก่ผู้ประกอบการ

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/96Vg5fDXH9Uzf0fQ6KdaWQ

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม