ครึ่งแรกปีนี้ GDP ยูนนานขยายตัว 0.5% จากสถานการณ์โรคระบาด

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสถิติมณฑลยูนนานได้เปิดเผยข้อมูลสถิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลยูนนานในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ซึ่งผลผลิตมวลรวมในมณฑล (GDP) มีมูลค่า 1,129,770 ล้านล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในภาพรวม การดำเนินการควบคุมและป้องกันสถานการณ์โรคระบาดของมณฑลยูนนานประสบผลด้วยดี ส่งผลให้เกษตรตรกรรมกลับมาเติบโต ธุรกิจการเพาะปลูกพัฒนาเป็นไปอย่างดี แนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตเริ่มดีขึ้น อุตสาหกรรมหลักเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจัยการผลิตมีเสถียรภาพ อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง อัตราการเติบโตด้านการลงทุนเปลี่ยนจากลบมาเป็นบวก การบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น นโยบายส่งเสริมการบริโภคเริ่มแสดงผลอย่างชัดเจน การคลังและการเงินเป็นไปอย่างเสถียรภาพ รวมถึงมูลค่าการลงทุนของโครงการก่อสร้างใหม่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ แม้สถานการณ์โดยรวมจะดีขึ้น แต่สภาพแวดล้อมภายนอกยังคงเป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้เศรษฐกิจของยูนนานกลับมาชะลอตัวได้

ทั้งนี้ ในระยะต่อไป รัฐบาลมณฑลยูนนานจะเร่งส่งเสริมการฟื้นฟูการผลิตและการดำเนินชีวิตของประชาชนให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ พร้อมกับดำเนินควบคุมและป้องกันโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2020/07/17/030806422.shtml

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม