- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า ณ HKCEC ประจำเดือนสิงหาคม 2559

บีไอซีขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ณ Hong Kong Convention & Exhibition Centre ในเดือนสิงหาคม 2559 ดังนี้

ระหว่างวันที่ 11 12 สิงหาคม 2559

1. งาน International Conference of the Modernization of Chinese Medicine & Health Products

งานนี้มีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมงานคนละ 1,000 ดอลลาร์ฮ่องกงสำหรับบัตรเข้างานแบบเต็มรายการ (full package) และ 500 ดอลลาร์ฮ่องกงสำหรับบัตรเข้าร่วมฟังสัมมนา (Conference) เท่านั้น รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาเปิด-ปิดของงานดังนี้

วัน

เวลา

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559

10.30 – 16.40 น.

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559

9.30 – 16.30 น.

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.hktdc.com/fair/icmcm-en/International-Conference-and-Exhibition-of-the-Modernization-of-Chinese-Medicine-and-Health-Products.html# [1]

ระหว่างวันที่ 11 15 สิงหาคม 2559

2. งาน Food Expo 2016 ครั้งที่ 27

Food Expo เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ ขนมเบเกอรี่ (Bakery Products) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Beverage-alcoholic) เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ (Beverage-non alcoholic) เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Health Drink) และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Health, Green & Organic Products) เป็นต้น

งานนี้มีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมงานคนละ 25 ดอลลาร์ฮ่องกงและฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาเปิด-ปิดของงานดังนี้

วัน

เวลา

วันพฤหัสบดีที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559

10.00 22.00 น.

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559

10.00 18.00 น.

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en/s/2002-General_Information/HKTDC-Food-Expo/Fair-Details.html# [2] 

3. งาน Home Delights Expo 2016 ครั้งที่ 3

Home Delights Expo เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก (1) เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องครัว (Electrical Kitchen Appliances) เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (Electrical Household Appliances) เป็นต้น (2) ผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้าน (Household Products) อาทิ อุปกรณ์สำหรับตกแต่งบาร์ (Bar Accessories) ผลิตภัณฑ์สำหรับห้องนอน (Bedroom Items) เครื่องครัว (Cookware) เป็นต้น

งานนี้มีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมงานคนละ 25 ดอลลาร์ฮ่องกงและฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาเปิด-ปิดของงานดังนี้

วัน

เวลา

วันพฤหัสบดีที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559

10.00 22.00 น.

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559

10.00 18.00 น.

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.hktdc.com/fair/homedelights-en/s/7149-General_Information/HKTDC-Home-Delights-Expo/Fair-Details.html [3]

4. งาน Beauty & Wellness Expo 2016

Beauty & Wellness Expo เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับความงาม อาทิ เครื่องสำอางและเครื่องประทินผิว (Cosmetics/Skincare Products) ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม (Hair Care Products) และผลิตภัณฑ์สำหรับการนวดสปา (Spa Massage Products) เป็นต้น

งานนี้มีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมงานคนละ 25 ดอลลาร์ฮ่องกงและฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาเปิด-ปิดของงานดังนี้

วัน

เวลา

วันพฤหัสบดีที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559

10.00 22.00 น.

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559

10.00 18.00 น.ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://www.hktdc.com/fair/hkbeautyexpo-en/s/9339-General_Information/HKTDC-Beauty-and-Wellness-Expo/fairdetails.html [4]

หมายเหตุ : สำหรับงานแสดงสินค้าระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2559 ผู้ประกอบการสามารถซื้อบัตรเข้างานแบบ Combo Ticket (เข้าชมได้ทั้ง 3 งานด้วยบัตรใบเดียว) ในราคาคนละ 40 ดอลลาร์ฮ่องกง