- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ก้าวสู่ความเป็นสากลอีกระดับ กับเส้นทางบินน้องใหม่ “เฉิงตู – ลอสแองเจลิส”

สายการบิน China Eastern Airlines (MU) ได้เปิดเส้นทางบินสายใหม่ “เฉิงตู – ลอสแองเจลิส (Los Angeles)” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยใช้เวลาบินจากนครเฉิงตูไปลอสแองเจลิสเพียง 16 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น

เส้นทางบินสายใหม่ “เฉิงตู – ลอสแองเจลิส (Los Angeles)” นับเป็นเส้นทางบินตรงไปสหรัฐฯเส้นที่สองของนครเฉิงตู ก่อนหน้านี้ สายการบิน United Airlines (UA) ได้เปิดเส้นทางบินตรงไปสหรัฐฯ เป็นเส้นทางแรก ระหว่าง “เฉิงตู – ซานฟรานซิสโก (San Francisco)” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 โดยให้บริการวันละหนึ่งเที่ยวบิน (daily flight) ทำให้นครเฉิงตูเป็นเมืองอันดับ 4 ของจีนที่มีเส้นทางบินตรงไปสหรัฐฯ รองจากกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และนครกว่างโจว

เส้นทางบิน “เฉิงตู – ลอสแองเจลิส (Los Angeles)” โดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU) ใช้เครื่องบิน Airbus รุ่น A330 มีทั้งสิ้น 232 ที่นั่ง แบ่งเป็นชั้นประหยัด (Economy class) 203 ที่นั่ง ชั้นธุรกิจ (Business class) และชั้นหนึ่ง (First class) รวม 29 ที่นั่ง บินสัปดาห์ละ 3 วัน วันละหนึ่งเที่ยวบิน คือ ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และวันเสาร์ โดยจะออกเดินทางจากนครเฉิงตูไปยังเมืองหนานจิงเพื่อแวะพักและรับผู้โดยสาร จากนั้นก็บินต่อไปยังลอนแองเจลิสโดยไม่มีการเปลี่ยนเครื่องบิน ทั้งนี้ ในอนาคตสายการบินมีแผนการจะมีการปรับปรุงด้านเทคนิคเพื่อสามารถบินตรงโดยไม่ต้องแวะพักที่เมืองหนานจิง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสายการบิน China Eastern Airlines (MU) ให้ข้อมูลว่า เที่ยวบินแรกที่เปิดให้บริการสามารถจำหน่ายบัตรโดยสารหมด ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นชาวเฉิงตูที่เดินทางไปท่องเที่ยวและเยี่ยมญาติที่สหรัฐฯ

นอกจากนี้ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 จะมีการเปิดเส้นทางบินตรง “เฉิงตู – มอริเชียส (The Republic of Mauritius)” สัปดาห์ละหนึ่งเที่ยวบิน ซึ่งนับเป็นเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศเส้นทางแรกที่บินไปทวีปแอฟริกา อีกทั้งยังมีการเปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (charter flight) เพื่อบินไปประเทศอาเซียนอีกหลายเส้นทาง ได้แก่ (1) ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สายการบิน China Eastern Airlines (MU) จะบินตรงเส้นทาง “เฉิงตู – ลังกาวี (Langkawi) ประเทศมาเลเซีย”  ทุกห้าวันต่อหนึ่งเที่ยวบิน ใช้เวลาบินเพียง 4 ชั่วโมง (2) ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สายการบิน Loong Air (GJ) จะบินตรงเส้นทาง “เฉิงตู – เกาะโบราเคย์ (Boracay) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์” ทุกสองสัปดาห์ต่อสามเที่ยวบิน (3) ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 สายการบิน  Angkor Airways จะบินตรง “เฉิงตู – เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา” สัปดาห์ละสามเที่ยวบิน และ (4) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม สายการบิน Nok Air จะเปิดเส้นทางบินตรงระหว่าง “เฉิงตู ภูเก็ต” วันละหนึ่งเที่ยวบิน (daily flight) ทำให้นครเฉิงตูมีเที่ยวบินที่บินไปจังหวัดภูเก็ตมากถึงสี่เที่ยวบินต่อวันซึ่งมากที่สุดในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

การเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศของนครเฉิงตู ไม่เพียงทำให้ชาวนครเฉิงตูและชาวจีนที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกเดินทางไปต่างประเทศได้สะดวกขึ้นเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่านครเฉิงตูมีศักยภาพเหมาะกับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในจีนตะวันตกอีกด้วย

อนึ่ง ในปี 2557 ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู รองรับนักท่องเที่ยวมากถึง 37,712,000 ราย จัดเป็นศูนย์กลางการบินที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของจีน รองจากกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และนครกว่างโจว โดยปัจจุบัน ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู มีบริษัทสายการที่เปิดให้บริการทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศทั้งสิ้น 73 บริษัท ซึ่งเป็นเส้นทางการบินภายในประเทศ 163 เส้นทาง ใน 108 เมืองทั่วประเทศจีน เส้นทางการบินระหว่างประเทศ 78 เส้นทาง ใน 65 เมืองทั่วโลก และเที่ยวบินขนส่งสินค้า (cargo) อีก 27 เส้นทาง