ก้าวสำคัญสู่อนาคต นครกว่างโจวเป็นเมืองแห่งข้อมูล อันดับ 1 ของจีน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 สำนักพิมพ์สังคมและวิทยาศาสตร์จีน ได้จัดพิมพ์รายงานภาวะการแข่งขันของเมืองต่าง ๆ ในจีน ฉบับที่ 14 โดยมีความร่วมมือกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและศูนย์ศึกษาวิจัยการแข่งขันของเมืองวิทยาลัยสังคมและวิทยาศาสตร์จีน ร่วมกันประกาศการจัดอันดับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและความต่อเนื่องด้านการแข่งกันของเมืองต่าง ๆ ในจีน

นครกว่างโจวได้รับการจัดอันดับภาพรวมประสิทธิภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้อยู่ในอันดับที่ 4 และความต่อเนื่องของการแข่งขันถูกจัดไว้ในอันดับที่ 6 ทั้งนี้นครกว่างโจวยังถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 ด้านการเป็นเมืองแห่งข้อมูล (information city) โดยผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่านครกว่างโจวถือเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งทางอากาศ การขนส่งมวลชนทางอากาศและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันจีนและมณฑลกวางตุ้งให้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาอย่างมีมาตรฐาน

อันดับที่ 4 ภาพรวมการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

10 เมืองชั้นนำที่มีภาพรวมการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดีที่สุดของจีน ประจำปี 2558 ได้แก่ เซินเจิ้น ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว ไต้หวัน เทียนจิน ปักกิ่ง ซูโจว มาเก๊าและอู๋อี้

โดยการพิจารณาภาพรวมการแข่งขันด้านเศรษฐกิจนั้นได้นำตัวแปรกว่า 294 ตัวแปรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา และคัดเลือก 289 เมืองในจีนแผ่นดินใหม่และ 5 เมืองในฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน  และหากเปรียบเทียบกับปี 2557 แล้วการจัดอันดับภาพรวมการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของเมืองต่าง ๆ ในจีนนั้นมิได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนั้น ยกเว้นแต่ นครกว่างโจว ที่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4ในปี 2558 จากเดิมอันดับที่ 6 ในปีก่อนหน้า ทั้งนี้เมืองใน 10 อันแรกส่วนใหญ่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง เขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มเเม่น้ำเเยงซีเกียง เขตเศรษฐกิจโป๋ไห่และฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน

ในระหว่างที่มีการพิจารณาแผนพัฒนาฯ ของนครกว่างโจว ปี 2554-2563 รัฐสภาจีนได้กำหนดให้นครกว่างโจวเป็น “เมืองศูนย์กลางที่สำคัญ” “ศูนย์กลางการค้าขายระหว่างประเทศ” และ “ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง” ที่สำคัญของจีน ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 13 อีกทั้งในปี 2558 มูลค่า GDP ของนครกว่างโจวมีมูลค่ามากถึง 1.81 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ซึ่งมากกว่า GDP ของฮ่องกงและสิงคโปร์

อันดับ 1 การเมืองแห่งข้อมูล

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนา โดยนครกว่างโจวได้มีการนำเอานโยบาย Internet + เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับล่าสุด ซึ่งเทคโนโลยีรวมถึงอินเตอร์เน็ตได้แทรกซึมและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวกว่างโจว และเกิดแผนการทำงานใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย อาทิ  Internet + อุตสาหกรรมการผลิตแบบบูรณาการ Internet + ดุลภาพใหม่ Internet + แรงงานอัจฉริยะ Internet + บริการสาธารณะ เป็นต้น

โดยบริการสาธารณะที่รวมกับ Internet + ที่โดดเด่นในนครกว่างโจว ได้แก่ การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบจ่ายเงิน Wechat การจองบัตรคิวเพื่อรับรักษาพยาบาลโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าคิว รวมถึงการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการจับจ่ายซื้อขายสินค้า ซึ่งในปี 2558 นครกว่างโจวมีมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนมากถึง 6,750 ล้านหยวน

นอกจากนี้นครกว่างโจวยังมีแผนที่ใช้พื้นที่กว่า 10 ตารางกิโลเมตร ในเขตผาโจว สร้างซิลิคอนแวลลีย์ของจีนตอนใต้ขึ้น โดยเป็นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีของทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมี 14 บริษัทแนวหน้าเข้ามาตั้งสำนักงานในพื้นแล้ว อาทิ Tencent Alibaba Xiaomi Vip.com เป็นต้น ด้วยปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย จึงทำให้นครกว่างโจวก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำเมืองแห่งข้อมูลของจีนได้ไม่ยาก

ผู้ประกอบการไทยที่สนใจการทำธุรกิจในนครกว่างโจวจึงต้องเตรียมพร้อม นอกเหนือจากการเข้าใจความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแล้ว พฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนไปก็เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จได้ 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม