กุ้ยโจวเปิดแผนงานด้านคมนาคมช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ 14 ยกระดับการขนส่งส่งเสริมอุตสาหกรรมหลักของมณฑล

สำนักงานสารนิเทศ รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบคมนาคมของมณฑลกุ้ยโจวในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (2564-2568) ซึ่งวางแผนงบประมาณลงทุนด้านคมนาคมรวมมูลค่าราว 600,000 ล้านหยวน

ทั้งนี้ แผนพัฒนาระบบคมนาคมของมณฑลกุ้ยโจวในช่วงแผนพัฒนาฯ 14 จะมุ่งเน้นการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ยกระดับความสามารถของการบริการขนส่งเพื่อรองรับอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ เมืองรูปแบบใหม่ การเกษตรสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมณฑล (2) เร่งสร้างการเป็นศูนย์กลางคมนาคมที่มีระบบการเชื่อมโยงรอบด้าน รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับแม่น้ำสายสำคัญของมณฑล เช่น แม่น้ำอูเจียง และแม่น้ำหงสุ่ยเหอ เพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงกับแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำจูเจียง (3) ส่งเสริมการคมนาคมเข้มแข็ง 5 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมการลงทุนด้านการขนส่งและการจัดหาเงินทุน พัฒนาการขนส่งและการเดินทาง พัฒนาคุณภาพถนนในชนบท สร้างระบบคมนาคมอัจฉริยะ รวมถึงบริหารและควบคุมความเสี่ยงในการก่อสร้างและดำเนินงานโครงการถนนในเขตภูเขา

ที่มา: http://www.gz.xinhuanet.com/2021-01/06/c_1126950886.htm

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม