กุ้ยโจวออกมาตรการสนับสนุนสินค้าส่งออกกลับมาทำการตลาดในจีนในช่วงโรคระบาด

รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวออกมาตรการสนับสนุนสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศจีนให้กลับมาทำการตลาดในจีน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจด้านการค้ากับต่างประเทศในช่วงสถานการณ์โรคระบาด ดังนี้

 1. อำนวยความสะดวกให้สินค้าส่งออกกลับมาจำหน่ายได้ภายในประเทศ เช่น การติดฉลากภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษเดิมที่มีอยู่ และการยื่นรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของจีน
 2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพระดับเดียวกันทั้งสินค้าส่งออกและสินค้าที่จำหน่ายภายในประเทศ
 3. สนับสนุนให้โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบใหม่ โครงการสร้างความเป็นเมืองรูปแบบใหม่ และโครงการขนาดใหญ่ หันมาใช้สินค้าส่งออกที่กลับมาจำหน่ายภายในประเทศแทน
 4. สนับสนุนให้เมืองทางภาคตะวันออกช่วยเหลือเมืองทางภาคตะวันตกของจีน โดยนำสินค้าส่งออกที่กลับมาจำหน่ายภายในประเทศขยายตลาดในภาคตะวันออกของจีน รวมถึงสนับสนุนการขยายตลาดในชนบท
 5. สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจด้านการค้ากับต่างประเทศให้จำหน่ายสินค้าในช่องทางใหม่ ๆ เช่น การจำหน่ายออนไลน์ และการจำหน่ายสินค้าผ่านการไลฟ์สด
 6. การจัดแสดงสินค้าออนไลน์ เพื่อหาช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายให้กับผู้แสดงสินค้า
 7. สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านการค้ากับต่างประเทศยื่นขอจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
 8. อำนวยความสะดวกในการส่งคืนสินค้าที่ไม่สามารถขนส่งไปยังประเทศปลายทางได้อย่างราบรื่น เนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น การยกเลิกคำสั่งซื้อ และการกีดกันทางการค้า
 9. ใช้ประโยชน์จากกองทุนพิเศษที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศในระดับประเทศและระดับมณฑล เพื่อสนับสนุนการนำสินค้าส่งออกกลับมาจำหน่ายภายในประเทศ
 10. ลดความซับซ้อนของกระบวนการด้านภาษี
 11. ส่งเสริมสถาบันการเงินให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับธุรกิจที่นำสินค้าส่งออกกลับมาจำหน่ายภายในประเทศ

ทั้งนี้ ในปี 2562 กุ้ยโจวมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศรวม 45,357 ล้านหยวน ส่วนใหญ่เป็นการค้าของภาคเอกชน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.7 ของมูลค่าการค้ากับต่างประเทศรวมของมณฑลกุ้ยโจว โดยสถานการณ์โรคระบาดส่งผลให้ช่วงครึ่งแรกของปี 2563 กุ้ยโจวมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศรวม 19,218 ล้านหยวน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.6

ที่มา: http://www.gz.chinanews.com/jjgz/2020-08-04/doc-ifzysqns1242867.shtml

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม