- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

กุ้ยโจวสร้างสถานีฐาน 5G 20,215 แห่ง เกินเป้าที่ตั้งไว้

สำนักงานบิ๊กดาต้ามณฑลกุ้ยโจวเปิดเผยข้อมูลการก่อสร้างสถานีฐาน 5G ในมณฑลกุ้ยโจว ซึ่งจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มณฑลได้ก่อสร้างสถานีฐาน 5G เสร็จแล้ว 20,215 แห่ง เกินกว่าเป้าหมายรายปีซึ่งตั้งไว้ที่ 20,000 แห่ง

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา มณฑลกุ้ยโจวได้เร่งสร้างสถานีฐาน 5G รวมถึงสนับสนุนการประยุกต์ใช้เครือข่าย 5G เพื่อสร้างความเป็นอัจฉริยะในหลายสาขา เช่น การท่องเที่ยวอัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตภาคอุตสาหกรรม การบริการภาครัฐ และโดยเฉพาะในด้านคมนาคม นครกุ้ยหยางได้พัฒนาโครงการ “5G+รถโดยสารอัจฉริยะ” โดยรถไฟใต้ดินสาย 1 ของนครกุ้ยหยางมีสัญญาณ 5G บริการตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ สายการบิน China Express ดำเนินโครงการใช้เทคโนโลยี “5G+VR” ในงานซ่อมบำรุงเครื่องบินระยะไกลที่ท่าอากาศยานเหมาไถในเมืองจุนอี้ โดยให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสวมแว่นตา VR พิเศษที่เชื่อมต่อสัญญาณ 5G และส่งรายละเอียดไปยังคอมพิวเตอร์ของวิศวกรแบบเรียลไทม์ เพื่อให้วิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยและแนะนำเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงในการแก้ไขปัญหา

ที่มา: http://news.gog.cn/system/2020/12/28/017803215.shtml