กุ้ยโจววางแผนบ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ 37,000 คนรับมือ “สังคมสูงวัย”

รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวได้เตรียมแผนบ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ 37,000 คนสำหรับ 5 ปีต่อจากนี้ เพื่อรับมือ “สังคมสูงวัย” (aging society) ของมณฑล โดยตั้งเป้าหมายให้ภายในปี 2567 มณฑลจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นพยาบาล 19,000 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ 10,000 คน ผู้บริหารกิจการดูแลผู้สูงอายุ 5,000 คน แพทย์ที่ดูแลผู้สูงอายุ 2,500 คน และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ 500 คน

นอกจากนี้ มณฑลกุ้ยโจวยังกำหนดมาตรการเพิ่มเติมจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามแผนการข้างต้น ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจและให้เงินสนับสนุนเพื่อดึงดูดผู้ที่มีความสามารถมาศึกษางานด้านการดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ประเมินทักษะการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนการเพิ่มการฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครและคนในครอบครัวที่ดูแลผู้สูงวัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ นับจนถึงสิ้นปี 2561 มณฑลกุ้ยโจวมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 5.79 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ของจำนวนประชากรทั้งหมดของมณฑล และคาดการณ์ว่าสัดส่วนผู้สูงอายุของมณฑลจะเพิ่มเป็นร้อยละ 18 หรือมากกว่า 6 ล้านคนในปี 2563

ที่มา: http://www.nmdaj.cn/rczc/29946.html

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม