กุ้ยโจวมุ่งพัฒนาเขตอุตสาหกรรมไฮเทค 11 แห่ง ดึงดูดผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลกุ้ยโจวเปิดเผยข้อมูลเขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคของมณฑลกุ้ยโจวในปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวน 11 แห่ง แบ่งเป็นระดับประเทศ 2 แห่ง และระดับมณฑล 9 แห่ง พร้อมระบุถึงแนวโน้มด้านการพัฒนาของเขตฯ เหล่านี้ซึ่งมีอนาคตที่ดี โดยมีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรมทันสมัย เช่น การผลิตอุปกรณ์ระดับสูง เทคโนโลยีสารสนเทศ เวชภัณฑ์และ
สุขภาพ วัสดุใหม่ การบริการที่ทันสมัย วัฒนธรรมสร้างสรรค์ การแปรรูปสินค้าเกษตรที่โดดเด่น อุตสาหกรรมเบาที่โดดเด่น และพลังงานใหม่

จากข้อมูลสถิติในปี 2563 เขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคในมณฑลกุ้ยโจวมีผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีระดับสูงรวม 502 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.5 จากผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีระดับสูงทั้งหมดของมณฑล โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 20.9 รวมถึงมีห้องวิจัยและทดลอง 172 แห่ง เช่น ห้องปฏิบัติการสำคัญระดับมณฑล ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรม และศูนย์วิจัยวิศวกรรมศาสตร์

ในระยะต่อไป กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลกุ้ยโจวจะยังคงสนับสนุนเขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านโครงการลงทุน เงินลงทุนและบุคลากร รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีคุณภาพสูงให้กับผู้ประกอบการ

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1692209126919536535&wfr=spider&for=pc

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม