กุ้ยโจวประเมินความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตทั้งมณฑล เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 มณฑลกุ้ยโจวเปิดเผยข้อมูลดัชนีด้านบิ๊กดาต้าและความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของเมืองในมณฑล พบว่า นครกุ้ยหยาง เมืองจุนอี้ และเมืองลิ่วผานสุ่ย ติดอยู่ในสามอันดับแรกของเมืองที่มีความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในมณฑล

การจัดทำดัชนีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของทุกเมืองในมณฑลกุ้ยโจว รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นในมณฑล โดยการประเมินจะมุ่งเน้นวิเคราะห์ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งาน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ปัจเจกบุคคล วิสาหกิจ และรัฐบาล ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การโจมตีทางอินเทอร์เน็ตต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความปลอดภัยของเลขที่อยู่ไอพี (IP address) ของวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐบาล

ผลการประเมินในภาพรวมพบว่า สถานการณ์ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของมณฑลกุ้ยโจวอยู่ในภาวะที่มีเสถียรภาพ โดยไม่ปรากฏวิกฤตฉุกเฉิน แต่ยังคงต้องส่งเสริมการเพิ่มความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตในระดับปัจเจกบุคคล

อนึ่ง นครกุ้ยหยางวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนครกุ้ยหยาง (Guiyang Economic and Technology Development Zone) ตั้งแต่ปี 2557 รวมทั้งเป็นเมืองแรกของจีนที่พัฒนาระบบความปลอดภัยของบิ๊กดาต้าระดับชาติ และมีการนำไปใช้งานในภาครัฐท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: http://guizhou.chinadaily.com.cn/2020-12/11/c_573709.htm

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม