กุ้ยโจวช่วยผู้พิการพ้นความยากจนกว่าสี่แสนคน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 สมาพันธ์ผู้พิการมณฑลกุ้ยโจวเปิดเผยข้อมูลสถิติว่า ขณะนี้มณฑลกุ้ยโจวมีผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน 1.28 ล้านคน โดยเป็นคนยากจน 460,400 คน และในจำนวนนี้เป็นผู้พิการที่พ้นจากความยากจนแล้ว 416,700 คน คิดเป็นอัตราส่วนสูงถึงร้อยละ 90.51

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กุ้ยโจวให้ความสำคัญกับงานบรรเทาความยากจนประชาชนในมณฑลเป็นอย่างมาก โดยในส่วนของผู้พิการ มณฑลได้ดำเนินโครงการเพื่อช่วยคนกลุ่มนี้ให้หลุดพ้นจากความยากจนมากกว่า 20 โครงการ ครอบคลุมทั้งในมิติการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ การย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่ทุรกันดาร และการส่งเสริมการจ้างงาน

ทั้งนี้ ในปี 2562 มณฑลกุ้ยโจวใช้งบประมาณ 32.84 ล้านหยวนลงทุนยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการที่ยากจน 6,139 คนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความพิการรุนแรง 4,187 คน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งพื้นที่สาธิตสำหรับส่งเสริมผู้ประกอบการพิการ 157 แห่ง โดยได้สนับสนุนให้ผู้พิการและครอบครัวเริ่มต้นธุรกิจ 1,223 ครัวเรือน จัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี 9,595 คน/ครั้ง และสร้างงานให้ผู้พิการเพิ่มขึ้น 6,223 คน

ที่มา: http://szb.gzrbs.com.cn/gzrb/gzrb/rb/20200413/Articel01007JQ.htm

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม