“การแพทย์ AI” ช่วยหมอหูหนานวินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้น

จากการประชุม 2019 World Computer Congress ณ นครฉางซา มณฑลหูหนาน ระบุว่า ด้วยเทคโนโลยี Big Data และ Super Algorithms ส่งผลให้การแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ หรือ “การแพทย์ AI” กำลังเข้ามาในชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้น และยังทำให้การวินิฉัยโรคและการรักษาเกิดความแม่นยำยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น การตรวจโรคผิวหนังโดยใช้ระบบแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ของโรงพยาบาล The Second Xiangya Hospital Of Central South University นครฉางซา ซึ่งได้วิจัยและพัฒนา “ระบบการวินิจฉัยเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนัง” ด้วยการสร้างแบบจำลองเพื่อช่วยการวินิจฉัยโรคผิวหนังในเบื้องต้น ซึ่งมีอัตราความแม่นยำสูงกว่าร้อยละ 85 เพียงแค่ใช้มือถือถ่ายภาพผิวหนังของผู้ป่วย จากนั้นอัพโหลดไปยังระบบจดจำภาพ ก็สามารถวินิจฉัยโรคผิวหนังของผู้ป่วยได้ ในอนาคตโรงพยาบาลจะสร้างแบบจำลองการวินิจฉัยเสริมทางคลินิกสำหรับโรคทั่วไปและโรคที่เกิดขึ้นบ่อย เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค และให้คำแนะนำทางวิทยาศาสตร์สำหรับการรักษาของประชาชน

ศาสตราจารย์ Zhou Zhiguang ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลดังกล่าว กล่าวว่า การวินิจฉัยโรคโดยอาศัยปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีระบบจดจำภาพจะเป็นพื้นฐานและหลักฐานในการช่วยวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ได้ เทคโนโลยี “การแพทย์ AI” ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการวินิจฉัยโรค การตัดสินการรักษา  และการจัดการสุขภาพ เพื่อให้การตรวจ การวินิจฉัย และการรักษามีความแม่นยำขึ้น

Mr. Yu Bo แพทย์แผนกหอพยาบาลผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล The Second Xiangya Hospital กล่าวว่า แพทย์สามารถใช้ซอล์ฟแวร์ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการประเมินและวิเคราะห์สภาพโรคของคนไข้ได้ ปัจจุบัน โรงพยาบาลได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการช่วยประเมินสภาพของโรคและการรักษา เช่น ระบบช่วยประเมินความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ระบบประเมินอัตราความสำเร็จในการใช้เครื่องช่วยหายใจ และระบบประเมินภาวะไตวายเฉียบพลัน

http://www.hn.xinhuanet.com/2019-09/12/c_1124991428.htm

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม