การเดินรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปจากหูหนานเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว โตสวนพิษโควิด-19

บริษัท China Railway Guangzhou เปิดเผยข้อมูลสถิติรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป (China-Europe Railway Express) ที่เดินรถออกจากมณฑลหูหนานในปี 2563 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 437 ขบวน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เกือบเท่าตัว นับเป็นการเติบโตที่ “สวนกระแส” ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19

มณฑลหูหนานมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกกับพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกของจีน ส่งผลให้หูหนานสามารถขยายเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าไปทวีปยุโรปได้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ มณฑลหูหนานมีเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าไปยังยุโรปแล้ว 4 เมือง ได้แก่ นครฉางซา เมืองหวยฮั่ว เมืองจูโจว และเมืองเหิงหยาง โดยนครฉางซาเปิดขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไปกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ต่อมาเมืองหวยฮั่วจึงเปิดขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไปยังกรุงมินสก์ ประเทศเบลารุส เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ตามมาด้วยเมืองจูโจวที่เปิดขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไปยังกรุงมินสก์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และล่าสุด เมืองเหิงหยางเปิดขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไปยังเมือง Biklyan ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้ปัจจุบัน รถไฟขนส่งสินค้าหูหนาน-ยุโรปมีเส้นทางเดินรถกว่า 10 เส้นทางและมีจุดหมายปลายทางครอบคลุม 30 ประเทศในทวีปยุโรปและเอเชีย

การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และระยะเวลาการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จนทำให้บริษัทบางแห่งในมณฑลหูหนานไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบหรือส่งออกสินค้าได้ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้และการย้ายฐานการผลิต ศูนย์ขนส่งนครฉางซาในสังกัดของ China Railway Guangzhou Group จึงประสานงานกับคู่ค้าต่างประเทศสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์การผลิตของลูกค้าและจัดลำดับความสำคัญในการขนส่ง เพื่อช่วยเหลือการส่งออกสินค้าของมณฑลหูหนานและส่งเสริมการดำเนินงานของรถไฟขนส่งสินค้าหูหนาน-ยุโรปในภาวะที่มีความท้าทายยิ่งนี้

ที่มา: http://cn.chinadaily.com.cn/a/202101/06/WS5ff52314a3101e7ce97394f8.html

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม