การส่งออกสินค้าเกษตรผ่านด่านเหอโข่ว โตทั้งปริมาณและมูลค่า

การส่งออกสินค้าเกษตรผ่านด่านเหอโข่ว โตทั้งปริมาณและมูลค่าในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 ด่านเหอโข่วมีปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตร 419,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.4 คิดเป็นมูลค่า 4,070 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.5 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.1 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ส่งผลให้ด่านเหอโข่วเป็นด่านชายแดนของมณฑลยูนนานที่มีการส่งออกสินค้าเกษตรมากที่สุด ขณะเดียวกัน ปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรของด่านเหอโข่วลดลงร้อยละ 0.8 แต่เมื่อคิดเป็นมูลค่า พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.2
ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2020/07/04/030767001.shtml

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม