การสร้างความร่วมมือ เร่งส่งเสริมการปฏิรูปด้านการขนส่งของเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง

สำนักข่าวซินหัว มหานครฉงชิ่งรายงานว่า  เมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่ง ได้จัดการประชุมร่วมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง  และสร้างความร่วมมือ 9 แพลตฟอร์ม อาทิ เขตนำร่องซุ่ยหนิงถงหนาน เขตใหม่เกาทานสือจู๋ เป็นต้น

นับตั้งแต่คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินได้มีการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง โดยนครเฉิงตูและมหานครฉงชิ่งได้มีนโยบายส่งเสริมการร่างรูปแบบแผนงานก่อสร้างเศรษฐกิจดังกล่าว เร่งส่งเสริมการปฏิรูประบบโครงการสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง พัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนานวัตกรรม ปฏิรูประบบนิเวศและพัฒนาการให้บริการสาธารณะอื่น ๆ

คณะกรรมาธิการพัฒนาและปฎิรูปมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่ง ได้ระบุว่า จะเริ่มมีการก่อสร้างเขตสาธิต ได้แก่ เขตนำร่องซุ่ยหนิงถงหนาน เขตใหม่เกาทานสือจู๋ เพื่อเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการ ตามข้อกำหนดของโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจใหม่ ร่วมส่งเสริมการก่อสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาอุตสาหกรรมและระบบนวัตกรรม และพัฒนาระบบนิเวศ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ 31 โครงการ เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปด้านการคมนาคมที่สะดวกสบายระหว่างสองพื้นที่ การโอนทะเบียนครัวเรือน การให้สินเชื่อร่วมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันบำนาญและการชำระค่ารักษาพยาบาล

นอกจากนั้น ที่ประชุมเน้นด้วยว่า สำนักงานส่งเสริมการสร้างเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง  จะสร้างบทบาทในการวางแผนและการประสานงานในภาพรวม เตรียมแผนก่อสร้างเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง  และกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 14 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่งได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่งด้วย

*************************

แปลโดย   นางสาวนิชดา พันนาดี นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยจีน นครเฉิงตู

เรียบเรียงโดย   นางสาวชญานุช  หนูทอง  เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยจีน นครเฉิงตู

แหล่งที่มา   เว็บไซต์ http://www.cq.xinhuanet.com/2020-07/18/c_1126255669.htm 

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม