- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

การนำเข้าส่งออกของนครฉงชิ่งเติบโตระดับเลขสองหลักต่อกัน 7 เดือน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 กรมศุลกากรนครฉงชิ่งได้เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2563 การนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศของนครฉงชิ่งมีมูลค่า 522,760 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยการส่งออกมีมูลค่า 332,610 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 และการนำเข้ามีมูลค่า 190,150 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5

เดือนตุลาคม 2563 การนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศของนครฉงชิ่งมีมูลค่า 61,370 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 การเติบโตดังกล่าวอยู่ในระดับสองหลักติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 โดยการส่งออกในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 41,600 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 และการนำเข้าอยู่ที่ 19,770 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9

ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว การส่งออกคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์พกพามีมูลค่า 140,250 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 การส่งออกวงจรไฟฟ้ามีมูลค่า 18,940 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4 การส่งออกโทรศัพท์เคลื่อนที่มีมูลค่าอยู่ที่ 12,470 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 การนำเข้าวงจรไฟฟ้ามีมูลค่า 85,450 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 การนำเข้าวัสดุจัดเก็บข้อมูลมีมูลค่า 16,470 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และการนำเข้าอุปกรณ์เครื่องเสียงและวิดีโอมีมูลค่า 4,410 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2

การนำเข้าและส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสามอันดับแรกมีอัตราการเติบโตดีขึ้น โดยการนำเข้าและส่งออกไปยังอาเซียนมีมูลค่า 93,190 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 คิดเป็นร้อยละ 17.8 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศของนครฉงชิ่ง การนำเข้าและส่งออกไปยังสหภาพยุโรป 86,700 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 และการนำเข้าและส่งไปออกไปยังสหรัฐอเมริกามีมูลค่า 83,630 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ทั้งนี้ การนำเข้าและส่งออกไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและไต้หวันมีมูลค่า 30,410 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 และ 41,680 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ตามลำดับ นอกจากนี้ การนำเข้าและส่งออกไปยังประเทศข้อริเริ่มแถบและเส้นทางมีมูลค่ารวม 146,460 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1

เขตกำกับดูแลภาษีของนครฉงชิ่งมีส่วนสำคัญในการเติบโตของมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 การนำเข้าและส่งออกของเขตดังกล่าวมีมูลค่ารวมกว่า 367,850 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3  และคิดเป็นร้อยละ 70.7 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวมของนครฉงชิ่ง นอกจากนั้น การนำเข้าและส่งออกขององค์กรเอกชนยังมีบทบาทอย่างมาก โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่า 194,850 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.8

 

แหล่งที่มา เว็บไซต์ทางการขของสำนักข่าว cqnews.net ฉบับวันที่ 23 พ.ย. 2563

http://cq.cqnews.net/html/2020-11/23/content_51161018.html