- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

การค้าระหว่างมณฑลเจียงซีกับไทยมีมูลค่า 6.7 พันล้านหยวนในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564

ศุลกากรนครหนานชางเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 การค้าระหว่างมณฑลเจียงซีกับไทยมีมูลค่า 6.7 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของการค้ากับต่างประเทศทั้งหมดของมณฑลเจียงซี แบ่งเป็นการนำเข้าจากไทย 933 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 และการส่งออกไปไทย 5.8 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 สินค้านำเข้าหลักจากไทย อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและเครื่องยนต์ ไม้และถ่านไม้ ทองแดง พลาสติก และผลไม้โดยเฉพาะทุเรียน และสินค้าส่งออกหลักไปไทย อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีขั้นสูง แร่ทองแดงและวัสดุทองแดง เครื่องจักรและเครื่องยนต์ เคมีภัณฑ์และแร่ธาตุหายาก แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ และชิ้นส่วนยานยนต์ จนถึงปัจจุบัน ไทยมีโครงการลงทุนในมณฑลเจียงซีสะสม 97 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนสะสมมากกว่า 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน มณฑลเจียงซีมีบริษัทไปลงทุนที่ไทย 13 แห่ง โดยล่าสุดเมื่อต้นเดือนกันยายน 2564 บริษัท Jiangxi Guanglai Health Industry Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรรายใหญ่ของมณฑลเจียงซีไปลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กที่จังหวัดชลบุรี ด้วยเงินลงทุนกว่า 6 ล้านหยวน และคาดว่าจะมีกำลังการผลิต 20 ล้านตันต่อปี
แหล่งอ้างอิง http://www.jiangxi.gov.cn/art/2021/9/10/art_15409_3576359.html [1]

http://nanchang.customs.gov.cn/nanchang_customs/496856/fdzdgknr99/hgtj16/index.html [2]