การค้าระหว่างประเทศของฉงชิ่งในครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 3.5

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการพรรคฯ มหานครฉงชิ่ง ได้แถลงมูลค่าการนำเข้าและส่งออกของการค้าระหว่างประเทศในช่วงครึ่งปีแรกมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 275,920 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นายหลี่ ยู่ รองผู้อำนวยการกรมศุลกากรมหานครฉงชิ่ง ระบุว่า การค้าระหว่างประเทศของฉงชิ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เดือนเมษายนมาจนปัจจุบัน โดยในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนยังคงเติบโตต่อเนื่องในอัตราเลขสองหลัก มูลค่าการนำเข้าและส่งออกในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 56,620 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 คิดเป็นการส่งออก 35,630 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 และการนำเข้ามีมูลค่า 20,990 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2 นอกจากนั้น นายหลี่ฯ ยังได้วิเคราะห์จุดเด่นด้านการนำเข้าและส่งออกของฉงชิ่ง ดังนี้

  • ประการแรก ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็นสินค้าหลักในการขำเข้าและส่งออกของฉงชิ่ง ในช่วงครึ่งปีแรกมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 74.2 ของการส่งออกทั้งหมดของฉงชิ่ง ส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ 70.8 ของการนำเข้าทั้งหมดของฉงชิ่ง
  • ประการที่สอง การค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปเติบโตต่อเนื่อง โดยการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปในช่วงครึ่งปีแรกคิดเป็นร้อยละ 50.2 ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของฉงชิ่ง ซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ขณะเดียวกันมหานครฉงชิ่งได้ผลักดันการใช้เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ อาทิ การนำเข้าและส่งออกผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน โดยในช่วงครึ่งปีแรกมีการนำเข้าและส่งออกรวมกว่า 14,767,100 ล้านชุด มูลค่า 3,024 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 25.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
  • ประการที่สาม ธุรกิจการนำเข้าและส่งออกไปยังประเทศในนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพิ่มขึ้น โดยการนำเข้าและส่งออกไปยังประเทศในนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางคิดเป็นร้อยละ 27.8 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของฉงชิ่ง การนำเข้าและส่งออกไปยังอาเซียนที่ถือเป็นคู่ค่าสำคัญของฉงชิ่ง ในช่วงครึ่งแรกของปีมีมูลค่ากว่า 511,110 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 การนำเข้าและส่งออกไปยังไต้หวันและฮ่องกงอยู่ที่ 22,010 ล้านหยวน และ 13,250 ล้านหยวน ตามลำดับ

นอกจากนั้น นายหลี่ฯ ระบุด้วยว่า ปัจจุบันฉงชิ่งได้สร้างเขตปกครองพิเศษที่กำกับดูแลด้านศุลกากร 4 แห่ง และศูนย์โลจิสติกส์ (ประเภท B) อีก 3 แห่ง ซึ่งในครึ่งปีแรกของปี 2563 แพลตฟอร์มเหล่านี้ได้มีการนำเข้าและส่งออกรวมกว่า 196,560 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13.7 คิดเป็นร้อยละ 71.2 ของสัดส่วนมูลค้าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของฉงชิ่ง นอกจากนั้น รถไฟขนส่งสายหยูซินโอวได้เปิดให้บริการแล้วกว่า 914 ขบวนในครึ่งปีแรก จำนวนการเดินรถไฟเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.9 และการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกรวมกว่า 569,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน จำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งผ่านเส้นทางเชื่อมระหว่างทางน้ำและทางบกมีจำนวนกว่า 9,659 ตู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.37 ในขั้นต่อไป กรมศุลกากรมหานครฉงชิ่งจะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของพิธีศุลกากรเพื่อส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่เป็นส่วนสำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

แหล่งที่มา               เว็บไซต์ https://www.cqrb.cn/content/2020-07/17/content_261264.htm

 

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม