การค้าระหว่างประเทศกว่างซีแรงดีไม่ตก!!

      ปี 2560 ที่ผ่านมา สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของเขตฯ กว่างซีจ้วงยังคงเติบโต โดยเฉพาะการค้าสากล (General Trade) ที่มีขยายตัวสูงเป็นประวัติการณ์ และ “อาเซียน”ยังคงครองตำแหน่งคู่ค้าอันดับหนึ่งได้อีกสมัย

      สำนักงานศุลกากรนครหนานหนิง (Nanning Customs) เปิดเผยว่า ปี 2560 การค้าระหว่างประเทศของกว่างซีมีมูลค่า 3.866 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 22.6% (อัตราขยายตัวทั้งประเทศอยู่ที่ 14.2%) แบ่งเป็นมูลค่าส่งออก 1.855 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 22.3% และมูลค่านำเข้า 2.011 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 22.9% โดยกว่างซีเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า 15,590 ล้านหยวน

      นายหลี่ เหวินเจี้ยน (Li Wenjian/李文健) อธิบดีสำนักงานศุลกากรนครหนานหนิง ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของกว่างซีไว้ 6 ประการ ดังนี้

      (1) รูปแบบการค้า พบว่า การค้าสากล (general trade) มีทิศทางการเติบโตที่ดี มีมูลค่า 1.423 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 70.4% คิดเป็นสัดส่วน 36.6% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ โดยมีนัยสำคัญว่า การค้าระหว่างประเทศของกว่างซีเริ่มลดการพึ่งพาการค้าชายแดน ซึ่งมีสัดส่วน 38% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ปี 2559 มีสัดส่วน 46.2%)

      ขณะที่การค้าเพื่อการแปรรูป (processing trade) มีอัตราการเติบโต 25.5% ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่นครหนานหนิง เมืองชินโจว และเมืองเป๋ยไห่ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการรองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมการค้าเพื่อการแปรรูประดับชาติ มูลค่าการค้าเพื่อการแปรรูปใน 3 เมืองนี้คิดเป็นสัดส่วน 91.2% ของการค้าเพื่อการแปรรูปทั้งมณฑล

      (2) ภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการทำการค้ากับต่างประเทศ โดยมีมูลค่า 1.651 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 24.4% คิดเป็นสัดส่วน 42.7% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ

      ขณะที่การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจต่างชาติ (95,690 ล้านหยวน สัดส่วน 48.8%) และรัฐวิสาหกิจ (2,430 ล้านหยวน สัดส่วน 21.1%) มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน

      (3) ตลาดคู่ค้าหลักมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย “อาเซียน” ยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของกว่างซี มีมูลค่า 1.893 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.7% คิดเป็นสัดส่วน 49% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (การค้ากับเวียดนาม 1.626 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2.1% คิดเป็นสัดส่วน 42% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ)

      คู่ค้ารายสำคัญอื่น ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา (28,590 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 54.5%) ฮ่องกง (26,130ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 43.1%) บราซิล (20,030 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 70.7%) และสหภาพยุโรป (14,360 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 49%)

      ขณะที่คู่ค้าในตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มเติบโตเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในแถบอเมริกาใต้ (เพิ่มขึ้น67.6%) โอเชียเนีย (เพิ่มขึ้น 42.8%) และแอฟริกา (1.2 เท่า)

      (4) การค้าระหว่างประเทศกระจุกตัวอยู่ในเมืองสมาชิกรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี ได้แก่ นครหนานหนิง เมืองชินโจว เมืองเป๋ยไห่ เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองฉงจั่ว และเมืองยวี่หลิน มีมูลค่ารวม 3.319 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 21.6% คิดเป็นสัดส่วน 85.9% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ

      เขตฯ กว่างซีจ้วงแบ่งการปกครองเป็น 14 เมือง โดยเมืองที่มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เมืองฉงจั่ว (เมืองการค้าชายแดน) เมืองฝางเฉิงก่าง (เมืองท่าเรือและอุตสาหกรรมท่าเรือ) และนครหนานหนิง (เมืองเอกของกว่างซี)

      ขณะที่ “เมืองเฮ่อโจว” (Hezhou City/贺州市) เป็นเมืองเดียวในกว่างซีที่สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศลดลง

      (5) การส่งออกอุปกรณ์เครื่องจักรกล (79,390 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 31.8%) และสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (31,530 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 37.4%) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

      ขณะที่สินค้าส่งออกดั้งเดิมที่ใช้แรงงานในการผลิตอย่างเข้มข้น (Labor Intensive Productsเช่น สิ่งทอเครื่องนุ่มห่ม เครื่องหนัง) มีมูลค่า 50,430 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 26.9% เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในทวีปยุโรป

      (6) สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตร (38,990 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 55%) อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าและเครื่องจักรกล (35,360 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 10%) และสินค้าเชิงทรัพยากร โดยเฉพาะแร่ธาตุต่างๆ (แร่ทองแดง 18,380 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 63.6% และแร่เหล็ก 10,390 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 64%)

     

จัดทำโดย : นายกฤษณะสุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนณนครหนานหนิง

ที่มาหลัก
: เว็บไซต์ http://gx.people.com.cn (人民网广西) วันที่ 16 มกราคม 2561

          
เว็บไซต์ www.customs.gov.cn (海关总署) วันที่ 16 มกราคม 2561

 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม