การค้าต่างประเทศกุ้ยโจวปี 2563 ยังเติบโตแม้เผชิญกับโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานศุลกากรนครกุ้ยหยางเปิดเผยข้อมูลการค้ากับต่างประเทศของมณฑลกุ้ยโจวประจำปี 2563 ซึ่งมีมูลค่า 54,650 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 20.6 แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 43,160 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9 และการนำเข้ามูลค่า 11,490 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 8.9 ชี้ให้เห็นว่าการค้ากับต่างประเทศของมณฑลกุ้ยโจวยังคงเติบโตเป็นบวกแม้เป็นช่วงปีที่มีปัจจัยลบจากสถานการณ์โรคโควิด-19

ในบรรดา 9 เมืองของมณฑลกุ้ยโจว นครกุ้ยหยางนับเป็นเมืองที่มีสัดส่วนมูลค่าการค้ากับต่างประเทศมากที่สุดถึงร้อยละ 81.8 โดยมีมูลค่า 44,690 ล้านหยวน นอกจากนี้ การค้ากับต่างประเทศของภาคเอกชนยังคงมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 65 ในมูลค่าการค้ากับต่างประเทศของมณฑล โดยมีมูลค่า 35,530 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.5

สำหรับประเทศคู่ค้าสำคัญ 5 อันดับแรกของมณฑลกุ้ยโจวในปี 2563 ได้แก่ ฮ่องกง อาเซียน สหภาพยุโรป ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา ส่วนสินค้าส่งออกสำคัญ
ที่มีการเติบโตอย่างมาก ได้แก่ ใบชา ไฟแช็ค กีตาร์ และเครื่องปรุงรส โดยเติบโตร้อยละ 110 ร้อยละ 96.8 ร้อยละ 820 และร้อยละ 260 ตามลำดับ

นอกจากนี้ เขตปลอดอากร 3 แห่งในนครกุ้ยหยาง เขตเมืองใหม่กุ้ยอัน และเมืองจุนอี้ มีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศรวม 7,410 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.6
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.6 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศของมณฑล

ที่มา: http://szb.gzrbs.com.cn/pc/cont/202101/28/content_3659.html

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม