การขยายตัวการค้าระหว่างประเทศของยูนนานสูงเป็นอันดับ 5 ของจีนในช่วง 11 เดือนแรก

ข้อมูลของศุลกากรนครคุนหมิงระบุว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2555 มณฑลยูนนานมีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกรวมทั้งสิ้น 18,810 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2554 ร้อยละ 30 สูงกว่าค่าเฉลี่ยการขยายตัวทั้งประเทศ 24.2 จุด (มูลค่านำเข้า-ส่งออกของจีน 3.5 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8) โดยมีอัตราการขยายตัวสูงเป็นอันดับ 5 ของจีน โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 8,920 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 และมูลค่าการนำเข้า 9,890 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.2 ซึ่งมีโอกาสสร้างสถิติทะลุ 10,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมณฑลทั้งมูลค่าการนำเข้าและส่งออก โดยมีสินค้านำเข้าและส่งออกที่สำคัญ ดังนี้

การส่งออก : สินค้าเกษตรยังคงเป็นสินค้าที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สินค้าอื่น ๆ มีการขยายตัวลดลง

          สินค้าเกษตรมีมูลค่า 1,760 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8

          เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1,420 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 25.1

          ปุ๋ย 970 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 28.6

          สิ่งทอ 410 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 39.1

          ไฟฟ้า 160 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 44.8

          โลหะนอกกลุ่มเหล็ก 92 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 72.3

การนำเข้า : สินแร่และสินค้าเกษตรเติบโตอย่างมาก ในขณะที่เครื่องจักรกลไฟฟ้ามีการขยายตัวลดลง

          สินแร่ 3,060 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.8

          สินค้าเกษตร 1,400 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.6

          เครื่องจักรกลไฟฟ้า 630 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.4

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม