- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

กว่างโจวเปิดตัว ตู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสำหรับ “ผู้หญิง”

บริษัทรถไฟฟ้ากว่างโจวประกาศจัดตู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสำหรับ "ผู้โดยสารผู้หญิง" เริ่มดำเนินโครงการในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยในระยะแรกจะเริ่มทดลองในรถขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 (สีเหลือง) ซึ่งจะจัดตู้โดยสารสำหรับผู้หญิงในเวลาเร่งด่วนตั้งแต่ 7.30-9.30 และ 17.00-19.00 เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ นอกเหนือจากวันและเวลาดังกล่าว ผู้โดยสารผู้ชาย สามารถโดยสารตู้ดังกล่าวได้ตามปกติ

ตัวแทนบริษัทรถไฟฟ้ากว่างโจวกล่าวว่า การจัดตู้โดยสารสำหรับผู้หญิง จะเป็นการกระตุ้นให้สังคมรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและให้เกียรติผู้หญิง โดยในระหว่างช่วงการทดลอง บริษัทรถไฟฟ้ากว่างโจวจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงและปรับใช้ในอนาคตต่อไป

นางซู จงหยาง หนึ่วในที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาการเมืองมณฑลกวางตุ้งกล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นจากการได้รับคำร้องเรียนจากผู้โดยสารผู้หญิงที่ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งผู้โดยสารจำนวนมากต่างเบียดเสียดกันในตู้ผู้โดยสาร ซึ่งสร้างความไม่สบายใจให้แก่ผู้โดยสารผู้หญิงที่จะต้องเบียดเสียดกับเพศตรงข้าม ทั้งนี้ ยังเป็นการหลีกเลี่ยงการฉวยโอกาสในช่วงที่มีผู้โดยสารจำนวนมากล่วงละเมิดทางเพศผู้โดยสารผู้หญิง กรมตำรวจกว่างโจวเผยข้อมูลการล่วงละเมิดทางเพศบนรถไฟฟ้าใต้ดิน ตั้งแต่ปี 2558

มีจำนวนถึง 74 คดี  ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถส่งความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ได้ที่ โทร
96891 และอีเมล [email protected]