กว่างโจวจะจัดตั้งเขตสาธิตนำร่องเพื่อการพัฒนาบล็อกเชนแห่งแรกของจีน

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน (Ministry of Industry and Information Technology) อนุมัติการจัดตั้ง “เขตสาธิตนำร่องเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ” เป็นแห่งแรกของจีนที่นครกว่างโจว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน อนุมัติการจัดตั้งเขตสาธิตนำร่องเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนแห่งแรกของจีนที่นครกว่างโจว เนื่องจากนครกว่างโจวเป็นเมืองที่มีข้อได้เปรียบในหลายด้าน เช่น ความก้าวหน้าด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และสถานะการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นครกว่างโจวจึงเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบล็อกเชนแห่งใหม่ภายใต้กรอบความร่วมมือกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (Guangdong – Hong Kong – Macao Greater Bay Area :GBA)

รัฐบาลนครกว่างโจวได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาปรับใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีความร่วมมือกับบริษัทเอกชน เช่น บริษัท Baidu บริษัท Alibaba และ บริษัท Tencent นอกจากนี้ รัฐบาลนครกว่างโจวมีแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนในนครกว่างโจวนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเงิน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ต และอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ปัจจุบัน นครกว่างโจวมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนกว่า ๔๐๐ บริษัท โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การบริหารภาครัฐ การเงิน การวิจัยและการพัฒนา การผลิตยาชีวภาพ การดำรงชีวิตของผู้คน และอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น

——————————

นางสาวสวนีย์ โชติจิรพรรณ เขียน

นายสรศักดิ์ บุญรอด เรียบเรียง

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://global.chinadaily.com.cn/a/202005/31/WS5ed34f6fa310a8b241159aec.html

http://eng.hp.gov.cn/2020-04/02/c_468188.htm

Sawanee Chotijirapan

Sawanee Chotijirapan

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม