กว่างโจวขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินระหว่างเมือง พร้อมเปิดให้บริการสิ้นปีนี้

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นี้ จะเป็นวันกำหนดเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟฟ้าระหว่างเมืองเส้นทางกว่าง-ฝอ (กว่างโจว-ฝอซาน) เส้นทางซีหล่าง-เยี่ยนก่าง โดยขยายเส้นทางต่อจากเดิม 4 สถานี เชื่อมต่อกับสาย 8 โดยจากเดิมที่เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ้าใตดินสาย 1 เพียงเส้นทางเดียว ซึ่งปัจจุบันหากเดินทางจากสาย 8 ไปยังฝอซานจะต้องเปลี่ยนเป็นสาย 2 ต่อ สาย 1 ใช้เวลาทั้งหมดกว่า 78 นาที จึงจะสามารถเปลี่ยนเป็นสายกว่าง-ฝอได้ แต่หลังจากเปิดใช้งาน การเดินทางจากสาย 8 ไปยังเมืองฝอซานจะใช้เวลาเพียง 39 นาที สามารถร่นระยะเวลาการเดินทางได้มากกว่าครึ่งชั่วโมง โดยจะทำให้เส้นทางโครงข่ายรถไฟฟ้าใต้ดินนครกว่างโจวจะมีจุดเปลี่ยนเส้นทางถึง 22 จุด ซึ่งสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ของเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 รัฐบาลนครกว่างโจว ประกาศแผนสร้างและขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินในอีก 15 ปีข้างหน้า ให้มีความยาวกว่า 1000 กิโลเมตร ปัจจุบันกว่างโจวมีเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด 9 เส้นทาง รวม 261 กิโลเมตร มีผู้ใช้บริการกว่า 6.5 ล้านครั้งต่อวันและกำลังดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม 11 สายได้แก่ ส่วนขยายกว่าง-ฝอ สาย 6 8 4  ส่วนแรกสาย 7 9 13 14 21 สายเมืองความรู้ และเส้นทางวงแหวนสาย 11 ความยาวกว่า 303 กิโลเมตร ซึ่งหากโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินฯ และรถไฟฟ้าระหว่างเมืองดำเนินการเสร็จสิ้น 23 สาย จะมีเส้นทางรวมทั้งสิ้น 1,025 กิโลเมตร

ในวันเดียวกันนี้ สำนักงานการคลัง นครกว่างโจวยังประกาศแผนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 โดยมีเม็ดเงินกว่า 5,500 ล้านหยวน ซึ่งได้จัดสรรให้แก่โครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่จัดเก็บขยะ 1000 ล้านหยวน โครงการควบคุมเสียงรบกวนจากท่าอากาศยานไป๋หยุน 65 ล้านหยวน โครงการห้องสมุดประจำเขต 46 ล้านหยวน โครงการเขตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเจิงเฉิง 680 ล้านหยวน และโครงการสร้างและขยายรถไฟฟ้าใต้ดินกว่า 2,459 ล้านหยวน เป็นต้น โดยโครงการของบริษัทรถไฟฟ้าใต้ดินกว่างโจวเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนมากที่สุด ซึ่งเป็นที่สังเกตว่า รัฐบาลนครกว่างโจวยังให้ความสำคัญกับการคมนาคมขนส่งมวลชนมาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกให้แก่พลเมืองอีกทั้งยังลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนอีกด้วย

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม