กว่างโจวก้าวสู่การเป็นแหล่งฝึกอบรมทักษะบุคลากรด้านรถไฟฟ้าใต้ดินของจีน

สถาบันฝึกอบรมทักษะบุคลากรด้านรถไฟฟ้าใต้ นครกว่างโจวได้เปิดดำเนินงานมาแล้วตั้งแต่ปี 2553 โดยในระยะเวลาระหว่าง 6 ปีที่เปิดทำการมานี้ ก็ได้เปลี่ยนโฉมหน้าและนำบรรษัทรถไฟฟ้าใต้ดินกว่างโจวไปสู่ก้าวที่มั่นคงมากขึ้น โดยปัจจุบันบรรษัทรถไฟฟ้าใต้ดิน นครกว่างโจว ดูแลรถไฟฟ้าใต้ดินที่ให้บรรษัทอยู่ในเมืองต่าง ๆ ของจีนกว่า 40 แห่ง โรงงานผลิตตัวรถไฟฟ้าใต้ดิน 7 แห่ง โรงเรียนด้านรถไฟ 30 แห่ง และบริษัทรถรางไฟฟ้าอีก 5 แห่ง ให้บริการด้านฝึกอบรมด้านต่าง ๆ รวมถึงการฝึกอบรมด้านการจัดการบริการ และได้รับรางวัล "ฐานฝึกอบรมบุคลากรทักษะชั้นสูงแห่งชาติ" โดยนายเหอ หลิน ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการคมนาคมทางราง นครกว่างโจว เผยว่า รถไฟฟ้าใต้ดิน นครกว่างโจวจะเดินหน้าใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และจะมุ่งหน้าทำให้สถาบันฝึกอบรมก้าวสู่ความเป็นสากลในอนาคต

ปัจจุบัน การคมนาคมระบบรางของจีนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวมเร็ว และคาดว่าในปี 2563 (สิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 13) จีนจะมีรถไฟฟ้าใต้ดินมากกว่า 177 เส้นทาง  ความยาวไม่น้อยกว่า 7,000 กิโลเมตร จึงเป็นที่แน่นอนว่าการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าใต้ดินของจีนจึงจำเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลเข้ามารองรับและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ตัวเลขอุปสงค์ของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าใต้ดินจึงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์กับตัวเลขของอุปทานอย่างเห็นได้ชัด

ในปี 2553 บรรษัทรถไฟฟ้าใต้ดิน นครกว่างโจว ได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านการคมนาคมทางรางขึ้นเป็นแห่งแรกของจีน ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยม จึงทำให้สถาบันแห่งนี้เป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ว และให้บริการฝึกอบรมแก่บริษัทรถไฟฟ้าใต้ดินของเมืองอื่น ๆ อาทิ หนานชาง ซูโจว หนานหนิง ฉงชิ่งและกว่า 40 เมืองทั่วจีน โรงงานผลิตตัวรถไฟฟ้าใต้ดิน 7 แห่ง โรงเรียนด้านรถไฟ 30 แห่ง และบริษัทรถรางไฟฟ้าอีก 5 แห่ง ให้บริการด้านฝึกอบรมด้านต่าง ๆ อาทิ ฝึกอบรมการบริการ การบริการการเดินรถและจัดการสถานี คนขับ ขบวนรถ ระบบไฟฟ้า ระบบสัญญานต่าง ๆ เป็นต้น ขณะนี้ได้ทำการฝึกอบรมบุคลากรด้านระบบรถไฟฟ้าใต้ดินไปแล้วกว่า 570,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเมืองที่เพิ่งมีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นครั้งแรก เช่น ฉางซา ฝูโจว เหอเฝย สือเจียจวงและหนานหนิง 

สถาบันฝึกอบรมทักษะชั้นสูงของบริษัทรถไฟฟ้าใต้ดิน มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง การฝึกจริงและการใช้จริง โดยใช้ยุทธ์ศาสตร์ 1-2-3-4 กล่าวคือ ดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลด้วย 1 แพลตฟอร์ม cloud ผ่าน 2 วิธีการคือการเก็บข้อมูลและการคำนวณซ้ำ และนำไปใช้กับ 3 กลุ่มการบริหารงานได้แก่ การพัฒนา การเติบโตและการแตกยอด และนำไปสู่จุดมุ่งหมายสำคัญ 4 ประการแก่ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชั้นนำ การดำเนินงานอย่างมืออาชีพ ความยืดหยุ่นในการปฏิรูปกลุ่มทำงาน และความคล่องแคล่วในการตอบรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

          บรรษัทรถไฟฟ้าใต้ดินกว่างโจว (Guangzhou Metro Corporation) ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2535เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลนครกว่างโจว นอกจากการดำเนินกิจการหลักเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการการขนส่งระบบรางในนครกว่างโจวแล้ว บรรษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจครอบคลุมธุรกิจในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารถไฟฟ้าใต้ดินอีกมากมาย โดยแบ่งเป็น 5 สาขาใหญ่ได้แก่ การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน การจัดการการดำเนินงาน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การให้คำปรึกษา และการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระบบราง ครอบคลุมอุตสาหกรรมกว่า 20 ประเภท โดยล่าสุดได้เปิดสถาบันการฝึกอบรบทักษะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งนับว่าได้ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 22,337 คน มีมูลค่าทางธุรกิจกว่า 1.74 แสนล้านหยวน  ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินเปิดใช้บริการครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2540 เพียง 1 เส้นทาง 5 สถานี เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ 6 ของโลก เฉลี่ยวันละ 6.59 ล้านคน รองจากกรุงปักกิ่ง กรุงโตเกียว นครเซี่ยงไฮ้ กรุงโซลและกรุงมอสโก

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม