กว่างโจวกับระบบโลจิสติกส์มาตรฐาน ลดต้นทุนกว่าร้อยละ 30 ลดแรงงานกว่าครึ่ง

ในปี 2557 รัฐบาลกลางได้ประกาศให้กรุงปักกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้และนครกว่างโจวเป็นเขตสาธิตระบบโลจิสติกส์มาตรฐานแห่งชาติ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 1 ปีครึ่งโดยสำนักงานคณะกรรมการพาณิชย์นครกว่างโจวเผย กว่า 14 โครงการย่อยที่นครกว่าโจวที่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวและมีผลตอบรับในระดับที่น่าพึงพอใจ กล่าวคือประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกเพิ่มขึ้น 3.8 หน่วย ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงกว่าร้อยละ 32 ลดจำนวนแรงงานได้มากกว่าครึ่ง โดยในอนาคตนครกว่างโจวจะมีความร่วมมือในโครงการเขตสาธิตดังกล่าวกับเมืองรอบข้าง ได้แก่ ฝอซาน จ้าวชิ่ง จงซานและตงก่วน ซึ่งหาโครงการระยะที่สองประสบความสำเร็จก็จะทำให้ระบบโลจิสติกส์ในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงมีระบบโลจิสติกส์ที่มีเอกภาพ

เพิ่มอัตราการการขนถ่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 เท่าตัว

สำนักงานคณะกรรมการพาณิชย์นครกว่างโจวยังเปิดเผยตัวเลขสถิติที่วัดประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว โดยรถขนถ่ายสินค้าในเวลา 2 ชั่วโมงสามารถทำเวลาได้เร็วขึ้น 0.5 ชั่วโมง เพิ่มรอบขนส่งสินค้าจาก 2 เป็น 4 รอบต่อวัน อัตราการเกิดความเสียหายต่อสินค้าและสินค้าสูญหายลดลง 0.39 และ 0.49 จุด สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้มากถึงร้อยละ 32 และลดแรงงานมนุษย์ได้มากถึงร้อยละ 50

ทั้งนี้ในปี 2558 นครกว่างโจวมีค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งคิดเป็นร้อยละ 14.71 ของ GDP ทั้งประเทศ ลดลง 0.05 จุด ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่มีประสิทธิภาพในระดับแนวหน้าของประเทศ ทั้งนี้มูลค่าเพิ่มโลจิสติกส์ของนครกว่างโจวในปีเดียวกัน มีมูลค่าเท่ากับ 151,723 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 8.37 ของ GDP ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2557 ถึง 0.28 จุด

นายช่าย จุน รองผู้บริหารบริษัทหัวซินการค้ากว่างโจว จำกัด ให้ข้อมูลว่าก่อนที่นครกว่างโจวจะหันมาใช้ระบบโลจิสติกส์แบบมาตรฐาน ในการขนถ่ายน้ำบรรจุขวด 28 ตัน จะต้องใช้แรงงานคนเข้ามาดำเนินการซึ่งใช้เวลากว่า 6 ชั่วโมง แต่หลังจากที่นโยบายระบบโลจิสติกส์มาตรฐานได้เข้ามา ทางบริษัทจึงหันมาใช้รถยก (forklift) ซึ่งใช้เวลาเพียง 30 นาที ก็สามารถขนถ่ายสินค้าได้ทั้งหมด ซึ่งนับว่าเป็นการประหยัดทั้งแรงงานคนและเวลาไปพร้อม ๆ กัน

นายช่ายฯ ยังเปิดเผยอีกว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้นำระบบโลจิสติกส์แบบมาตรฐานมาประยุกต์ใช้เข้ากับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของบริษัท ประสิทธิภาพการดำเนินก็เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10  โดยนายช่ายฯ วิเคราะห์ว่า เมื่อห่วงโซ่การดำเนินงานนำระบบดังกล่าวเข้ามาในขั้นตอนตั้งแต่การผลิต การใส่บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การขนส่งและการขนถ่ายสินค้า ต้นทุนของห่วงโซ่ดังกล่าวลดลงไปกว่าหมื่นหยวน โดยบริษัทหัวซินฯ สามารถขนส่งสินค้าได้ปีละ 6 ล้านตัน ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนไปได้กว่า 6 ล้านหยวน

ระบบโลจิสติกส์มาตรฐานคือการนำมาตรฐานเข้าสู่กระบวนการโลจิสติกส์ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ รูปแบบการดำเนินงาน ระบบวิศวกรรมและการบริการ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม