กว่างซีโปรยสิทธิประโยชน์ ชวน “สถาบันการเงิน” จีนและต่างชาติเข้ามาลงทุน

ไฮไลท์

  • รัฐบาลกว่างซีได้จัดตั้งให้เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงในนครหนานหนิงเป็น “ย่านการเงินจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Financial Town) และด้วยทำเลที่ตั้งของ “ย่านการเงินจีน-อาเซียน” ซึ่งอยู่ในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) ทำให้ธุรกิจที่เข้ามาจัดตั้งกิจการในย่านแห่งนี้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคารจากทั้งในและต่างประเทศ
  • ไม่นานมานี้ รัฐบาลกว่างซีได้ประกาศใช้มาตรการเร่งพัฒนาการเปิดกว้างภาคการเงินมุ่งสู่อาเซียน (30 มาตรการ) โดยรัฐบาลกว่างซีพร้อมแจกเงินสนับสนุนการเข้ามาจัดตั้งกิจการ เงินรางวัลการพัฒนานวัตกรรมและการปฏิรูปภาคการเงิน เงินช่วยเหลือการประกอบธุรกิจ และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ
  • ปัจจุบัน เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง ได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค อาคารสำนักงานสูงระฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันไว้พร้อมแล้ว ธุรกิจน้อยใหญ่ได้ทยอยเข้าจัดตั้งธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทชั้นนำระดับโลก และบริษัทชั้นนำของจีน จึงเป็นอีกโอกาสสำหรับภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคการเงินและการธนาคารในการเข้ามาบุกเบิกธุรกิจในประเทศจีน

 

รัฐบาลกลางสนับสนุนให้เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็น “ศูนย์กลางการเงินและการธนาคาร” ของจีนกับอาเซียน โดยตั้งให้เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงในนครหนานหนิงเป็น “ย่านการเงินจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Financial Town) ปัจจุบัน ย่านแห่งนี้มีสถาบันการเงินเข้าไปจัดตั้งสำนักงานแล้ว 85 ราย โดยเป็นสถาบันการเงินรายใหม่ 25 ราย

การที่ “ย่านการเงินจีน-อาเซียน” ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหม่ และอยู่ในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) ทำให้ธุรกิจที่เข้ามาจัดตั้งกิจการในย่านแห่งนี้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคารจากทั้งในและต่างประเทศ เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลกว่างซีได้ประกาศใช้มาตรการเร่งพัฒนาการเปิดกว้างภาคการเงินมุ่งสู่อาเซียน (30 มาตรการ) โดยรัฐบาลกว่างซีพร้อมแจกเงินสนับสนุนการเข้ามาจัดตั้งกิจการ เงินรางวัลการพัฒนานวัตกรรมและการปฏิรูปภาคการเงิน เงินช่วยเหลือการประกอบธุรกิจ และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ

มาตรการดึงดูดให้สถาบันการเงินและการธนาคารเข้ามาจัดตั้งกิจการ เช่น สถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่เข้ามาจัดตั้งกิจการมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนสูงสุดถึง 60 ล้านหยวน ธุรกิจบริการด้านการเงินประเภท middle office & back office มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 20 ล้านหยวน และอัตราค่าไฟฟ้าพิเศษ สถาบันการเงินรูปแบบใหม่ที่เข้ามาจัดตั้งกิจการมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 10 ล้านหยวน ธุรกิจการเงินประเภท equity investment และธุรกิจการเงินในกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินที่เข้ามาจัดตั้งกิจการมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 5 ล้านหยวน

มาตรการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการทางการเงินระหว่างประเทศ รัฐบาลกว่างซีพร้อมให้เงินสนับสนุนและเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาธุรกรรมการเงินในต่างประเทศ (Offshore Finance) การชำระบัญชีระหว่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวน การดำเนินธุรกรรมระหว่างธนาคารในภูมิภาค (Interbank Market) การระดมทุนและสินเชื่อระหว่างประเทศ บริการด้านการประกันภัยระหว่างประเทศ การประกันการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ และการระดมทุนประเภทต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายปริมาณสินเชื่อ การเข้าตลาดหลักทรัพย์ การดึงดูดเงินทุนประกัน การควบรวมกิจการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุกิจ การให้เงินอุดหนุนพิเศษแก่บุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและครอบครัว

ข้อมูลจากธนาคารประชาชนจีน สาขาหนานหนิง พบว่า ปี 2562 ยอดการชำระบัญชีระหว่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวนของเขตฯ กว่างซีจ้วงมีมูลค่าสูงถึง 1.57 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 20.5% (YoY) ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ใน 12 มณฑลทางภาคตะวันตกและเป็นอันดับ 1 ใน 9 มณฑลที่มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ย่านการเงินจีน-อาเซียน” ได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค อาคารสำนักงานสูงระฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันไว้พร้อมแล้ว ธุรกิจน้อยใหญ่ได้ทยอยเข้าจัดตั้งธุรกิจแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทชั้นนำระดับโลก และบริษัทชั้นนำของจีน

แผนงานในปี 2563 นครหนานหนิงได้วางเป้าหมายที่น่าสนใจ อาทิ การก่อสร้างอาคารบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) ซึ่งภายในจะมีเคาน์เตอร์บริการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชน การผลักดันความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์บริการตลาดซื้อขายพันธบัตรเซินเจิ้น สาขากว่างซี และศูนย์บริการการเงินข้ามแดนของธนาคาร ICBC การผลักดันการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทองคำจีน-อาเซียน การจัดตั้งศูนย์บิ๊กดาต้าด้านการเงิน (Financial Big Data Center) และการดึงดูดให้สถาบันการเงินจากต่างประเทศและบริษัทบริการด้านการเงิน (middle office & back office) เข้ามาจัดตั้งธุรกิจในย่านนี้ จึงเป็นอีกโอกาสสำหรับภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการเงินและการธนาคารของไทยในการเข้ามาบุกเบิกธุรกิจในประเทศจีน

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com (广西新华网)  วันที่ 19 มิถุนายน 2563
     เว็บไซต์ www.gxzf.gov.cn (广西政府官网)  วันที่ 9 มิถุนายน 2563
รูปประกอบ subsites.chinadaily.com

thaibiz_editor

thaibiz_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม