กว่างซีเล็งคุมเข้มซื้อขายอาหารและสินค้าเกษตรออนไลน์

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : ปีนี้ รัฐบาลกว่างซีจะใช้มาตรการคุมเข้มการซื้อขายอาหารและสินค้าเกษตรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างหลักประกันอาหารปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

ตามรายงาน ปีนี้ คณะกรรมการอาหารปลอดภัยเขตฯ กว่างซีจ้วงจะดำเนินมาตรการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมตรวจสอบการซื้อขายอาหารและสินค้าเกษตรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบหมุนเวียนสินค้า โดยเฉพาะความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิต (จนถึงมือผู้บริโภค)

ระบบการควบคุมตรวจสอบ อาทิ ยาฆ่าแมลงและยาสัตว์ตกค้างเกินมาตรฐาน สารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและยาปฏิชีวนะสำหรับปศุสัตว์เกินมาตรฐาน วัตถุเจือปนผิดกฎหมายในอาหารสัตว์

การปราบปรามพฤติกรรมกระทำผิด อาทิ การลักลอบใช้ส่วนผสมที่เป็นอันตราย การรับซื้อและชำแหละสัตว์ที่ป่วยตาย การผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอม เช่น เครื่องมือเกษตร ยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี

การจัดตั้งและพัฒนากลไกบริหารจัดการ อาทิ มาตรฐานการควบคุมตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนเข้าสู่ตลาด การเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการจำหน่ายสินค้าเกษตร การส่งเสริมให้พื้นที่ผลิตสินค้า(เกษตร)ไร้สาร สินค้า(เกษตร)สีเขียว สินค้า(เกษตร)อินทรีย์ และการขอสินค้าเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม