กว่างซีเร่งพัฒนางาน CIQ ก้าวสู่ระบบ Single Window ทุกพื้นที่

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่: ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559-2563) กว่างซีวางแผนเร่งพัฒนางาน CIQ สู่ระบบ Single Window เพื่อบูรณาการระบบงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับสินค้านำเข้าส่งออก และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการผ่านด่านสินค้า

เจ้าหน้าที่สำนักงาน CIQ กล่าวว่า ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จะเร่งพัฒนาระบบ Single Window เพื่อสนับสนุนการค้าต่างประเทศ โดยการเร่งบูรณาการระบบงาน CIQ ให้เป็นเอกภาพ รวมถึงการสนับสนุนการเปิดด่านแห่งใหม่และการยกระดับด่านการค้า(ชายแดน)ในกว่างซีให้เป็นด่านการค้าสากล

การส่งเสริมกลไกเชิงสร้างสรรค์ด้านการตรวจสอบและกักกันโรคในเขตการค้าเสรี โดยการนำ 8 มาตรการในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้มาปรับใช้กับในพื้นที่กว่างซี การพัฒนาความร่วมมือเชิงลึกกับอาเซียน การแสวงหาแนวทางเพื่อการก่อตั้ง "เขตพื้นที่นำร่องการตรวจสอบการค้าชายแดนจีน-อาเซียน" เพื่อล้อตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเปิดออกสู่ภายนอกของพื้นที่ชายแดน ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการนำเข้าและส่งเสริมการขยายตัวภาคส่งออกระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคระบาดในด่าน ระบบงานบริหารจัดการด้านสาธารณะสุขในกรณีฉุกเฉิน ระบบงานบริหารจัดการตรวจสอบสาธารณสุขในด่าน ระบบงานเพื่อป้องกันการก่อการร้าย และระบบงานบริการด้านสุขอนามัยของการท่องเที่ยวต่างประเทศ ระบบป้องกันตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ (ด่านนำเข้าพืชและสัตว์) และการพัฒนากลไกความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้าน CIQ กับชาติสมาชิกอาเซียน

 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กว่างซีนำร่องระบบ Single Window ที่แรกในภูมิภาคตะวันตก (04
ม.ค. 2559)

กว่างซีปฏิรูปงานศุลกากร ชูป้ายค้าต่างประเทศต้องที่นี่ ทำง่ายและต้นทุนต่ำ (13 ก.ค. 2558)

กว่างซี-เวียดนาม ขยายเวลาเปิดปิดด่าน เอื้อประโยชน์สินค้าและคนข้ามแดน (17 มิ.ย. 2558)

พลิกโฉมงานศุลกากร เอื้อภาคนำเข้าผ่านกว่างซี กวางตุ้ง ฝูเจี้ยน ไห่หนาน "ง่ายขึ้น" (20 พ.ค. 2558)

กว่างซีสวมบท "ข้อต่อหลัก" ในเครือข่ายศุลกากรข้ามมณฑล (08 เม.ย. 2558)

ปฏิรูปใหญ่!!! ระบบงานศุลกากรกว่างซี ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนและประหยัดเวลา (13 พ.ย. 2557)

 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม