- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

กว่างซีเริ่มใช้ระบบ single window เฟสสองกับด่านทางบกแล้ว

(23 มี.ค.2560) รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงจัดแถลงข่าวการพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว หรือ single window สำหรับการค้าต่างประเทศในเฟสสอง หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการนำระบบดังกล่าวมาทดลองใช้กับด่านท่าเรือทะเลในเฟสแรกแล้ว

โฆษกรัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงกล่าวว่า ระบบ single window เฟสสองได้รับการพัฒนาจนกระทั่งพร้อมใช้งานแล้ว และจะเริ่มทดลองใช้กับด่านทางบกตงซิงในอำเภอระดับเมืองตงซิง(Dongxing Border,东兴口岸) และด่านทางบกโหย่วอี้กวาน(Youyiguan Border,友谊关口岸)ในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง

เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นมณฑลแห่งแรกในภาคตะวันตกของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการนำระบบ single window มาใช้งาน โดยทดลองนำมาใช้ในด่านทางทะเลเป็นครั้งแรกเมื่อปลายปี 2558 ปัจจุบัน มีเรือสินค้าที่มายังกว่างซีมากกว่า 80% ที่เข้าระบบดังกล่าวแล้ว

เจ้าหน้าที่สำนักงานกำกับดูแลด่านเขตฯ กว่างซีจ้วง ให้ข้อมูลว่า ระบบ single window เฟสสองมีการพัฒนาและต่อยอดระบบการใช้งานจากเฟสแรก อาทิ ระบบยื่นสำแดงสำหรับสินค้านำเข้าส่งออกแบบเบ็ดเสร็จครั้งเดียว ระบบบริหารจัดการตรวจปล่อยร่วมสำหรับยานยนต์ที่เข้าออกนอกประเทศ ระบบตรวจสอบพิธีการผ่านด่านแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเรือสินค้า

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ขยายขอบเขตการใช้งานจากด่านท่าเรือทะเลสู่ด่านทางบก และพัฒนาฟังก์ชั่นจากการยื่นสำแดงเฉพาะสินค้าและยานพาหนะไปสู่ใบรับรองถิ่นกำเนิดและงานวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของด่าน

ทั้งนี้ คาดหมายว่า การพัฒนาระบบ single window มาใช้เพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบงานไร้เอกสารจะช่วยร่นเวลาการผ่านพิธีการศุลกากร ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นสำแดงเอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตรวจสอบเอกสารแบบเดิมที่มีความล่าช้า

 

ลิงค์ข่าว

ท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ปฏิรูประบบงานศุลการ ทำการค้าให้สะดวกคล่องตัวต้องที่นี่ [1] (28 ต.ค. 2559)

ระบบ e-CIQ ช่วยให้อินเตอร์เทรดทำได้ง่ายๆ ที่กว่างซี [2] (24 ต.ค. 2559)

พลิกโฉมงานศุลกากร "นำเข้าส่งออก" ทำได้ง่ายที่กว่างซี-กวางตุ้ง [3] (28 มี.ค. 2559)

กว่างซีเร่งพัฒนางาน CIQ ก้าวสู่ระบบ Single Window ทุกพื้นที่ [4] (01 มี.ค. 2559)

กว่างซีนำร่องระบบ Single Window ที่แรกในภูมิภาคตะวันตก [5] (04 ม.ค. 2559)