กว่างซีเริ่มใช้ระบบ single window เฟสสองกับด่านทางบกแล้ว

(23 มี.ค.2560) รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงจัดแถลงข่าวการพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว หรือ single window สำหรับการค้าต่างประเทศในเฟสสอง หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการนำระบบดังกล่าวมาทดลองใช้กับด่านท่าเรือทะเลในเฟสแรกแล้ว

โฆษกรัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงกล่าวว่า ระบบ single window เฟสสองได้รับการพัฒนาจนกระทั่งพร้อมใช้งานแล้ว และจะเริ่มทดลองใช้กับด่านทางบกตงซิงในอำเภอระดับเมืองตงซิง(Dongxing Border,东兴口岸) และด่านทางบกโหย่วอี้กวาน(Youyiguan Border,友谊关口岸)ในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง

เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นมณฑลแห่งแรกในภาคตะวันตกของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการนำระบบ single window มาใช้งาน โดยทดลองนำมาใช้ในด่านทางทะเลเป็นครั้งแรกเมื่อปลายปี 2558 ปัจจุบัน มีเรือสินค้าที่มายังกว่างซีมากกว่า 80% ที่เข้าระบบดังกล่าวแล้ว

เจ้าหน้าที่สำนักงานกำกับดูแลด่านเขตฯ กว่างซีจ้วง ให้ข้อมูลว่า ระบบ single window เฟสสองมีการพัฒนาและต่อยอดระบบการใช้งานจากเฟสแรก อาทิ ระบบยื่นสำแดงสำหรับสินค้านำเข้าส่งออกแบบเบ็ดเสร็จครั้งเดียว ระบบบริหารจัดการตรวจปล่อยร่วมสำหรับยานยนต์ที่เข้าออกนอกประเทศ ระบบตรวจสอบพิธีการผ่านด่านแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเรือสินค้า

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ขยายขอบเขตการใช้งานจากด่านท่าเรือทะเลสู่ด่านทางบก และพัฒนาฟังก์ชั่นจากการยื่นสำแดงเฉพาะสินค้าและยานพาหนะไปสู่ใบรับรองถิ่นกำเนิดและงานวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของด่าน

ทั้งนี้ คาดหมายว่า การพัฒนาระบบ single window มาใช้เพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบงานไร้เอกสารจะช่วยร่นเวลาการผ่านพิธีการศุลกากร ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นสำแดงเอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตรวจสอบเอกสารแบบเดิมที่มีความล่าช้า

 

ลิงค์ข่าว

ท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ปฏิรูประบบงานศุลการ ทำการค้าให้สะดวกคล่องตัวต้องที่นี่ (28 ต.ค. 2559)

ระบบ e-CIQ ช่วยให้อินเตอร์เทรดทำได้ง่ายๆ ที่กว่างซี (24 ต.ค. 2559)

พลิกโฉมงานศุลกากร "นำเข้าส่งออก" ทำได้ง่ายที่กว่างซี-กวางตุ้ง (28 มี.ค. 2559)

กว่างซีเร่งพัฒนางาน CIQ ก้าวสู่ระบบ Single Window ทุกพื้นที่ (01 มี.ค. 2559)

กว่างซีนำร่องระบบ Single Window ที่แรกในภูมิภาคตะวันตก (04 ม.ค. 2559)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม