กว่างซีเริ่มนโยบาย VAT Refund จ่ายคืนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 11%

ไฮไลท์

  • ปี 2560 เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงมีนักท่องเที่ยวนอกจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ รวม 5.12 ล้านคน-ครั้ง โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนเป็นหนึ่งในตลาดลูกค้ารายใหญ่ของกว่างซี ด้วยสัดส่วนเกือบ 25%
  • รัฐบาลกว่างซีเริ่มดำเนินนโยบายการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for tourists) ในอัตราร้อยละ 11 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกระตุ้นการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
  • นครหนานหนิง เมืองกุ้ยหลิน และเมืองฝางเฉิงก่าง เป็นพื้นที่นำร่องนโยบาย VAT Refund for tourists โดยมีร้านค้าต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ รวม 33 แห่ง

       รัฐบาลกว่างซีเริ่มดำเนินนโยบายการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวนอกจีนแผ่นดินใหญ่ในอัตราร้อยละ 11 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • พื้นที่นำร่องใน 3 เมือง โดยมีร้านค้าต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการรวม 33 แห่ง ได้แก่ นครหนานหนิง (15 ร้าน) เมืองกุ้ยหลิน (10 ร้าน) และเมืองฝางเฉิงก่าง (9 ร้าน)
  • จุดบริการคืนภาษีของธนาคาร 3 ราย ได้แก่ ธนาคาร Bank of China / ธนาคาร Guilin Bank และธนาคาร Beibu-Gulf Bank ที่ตั้งอยู่ในสนามบินนานาชาติอู๋วซีนครหนานหนิง สนามบินนานาชาติเหลี่ยงเจียงเมืองกุ้ยหลิน และเขตอารักขาในด่านทางบกเมืองตงซิง
  • สินค้าขอคืนภาษีต้องไม่เป็นสินค้าต้องห้ามหรือจำกัดการนำเข้า-ส่งออกของประเทศจีน โดยสินค้าขอคืนภาษีได้ อาทิ เสื้อผ้า หมวกและรองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา

       ทั้งนี้ การจ่ายคืนภาษีในอัตราร้อยละ 11 ของยอดบิลค่าใช้จ่าย จะจ่ายคืนเป็นสกุลเงิน “หยวน” โดยนักท่องเที่ยวสามารถขอคืนได้ 2 รูปแบบ คือ

  • ยอดเงินคืนภาษีไม่เกิน 10,000 หยวน สามารถขอคืนเป็นเงินสด (เงินหยวน) หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร
  • กรณีที่ยอดเงินคืนภาษีเกิน 10,000 หยวน จะโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น

กว่างซีเป็น 1 ในมณฑลที่มีนักท่องเที่ยวนอกจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางมาเยือนมากที่สุดของจีน ตามสถิติระบุว่า ในปี 2560 เขตฯ กว่างซีจ้วงต้อนรับนักท่องเที่ยวนอกจีนแผ่นดินใหญรวม  5.12 ล้านคน/ครั้ง ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวจากอาเซียน รวม 1.25 ล้านคน/ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 25 ของจำนวนรวมนักท่องเที่ยวนอกจีนแผ่นดินใหญ่ในมณฑล

 

จัดทำโดย นายภาวิต หมัดแกแรต นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์
www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2561
รูปประกอบ www.pexels.com

Avatar

Kritsana Sukantaphong

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม