กว่างซีเปิดโลกการศึกษา ผุดแนวคิด ‘มหาลัยอินเตอร์’ ผลิตบุคลากรป้อนตลาดจีน-อาเซียน

เขตฯ กว่างซีจ้วงกำลังเดินหน้าปฏิรูประบบการศึกษาเปิดสู่ภายนอก มุ่งส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและการวิจัยร่วมกันระหว่างจีนกับชาติสมาชิกอาเซียนอย่างรอบด้าน

เมื่อ 25 ก.ค.2560 ในการประชุมเปิดโลกการศึกษากว่างซีสู่ภายนอก นายหวง เหว่ยจิง (Huang Weijing,黄伟京) รองประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง (เทียบเท่ารองผู้ว่าการมณฑล) ให้ข้อมูลว่า กว่างซีกำลังขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างจีนกับต่างประเทศ และเร่งผลักดันการก่อตั้งมหาวิทยาลัยร่วมจีน-อาเซียน เพื่อยกระดับคุณค่าของการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา ตั้งเป้าหมายว่าในปี 2563 สถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีจะมีโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศอย่างน้อย 1 โครงการ

หลายปีมานี้ การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษามีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว มีนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในกว่างซีมากกว่า 5.2 หมื่นคน (เป็นนักศึกษาที่มาจากอาเซียนมากกว่า 3.9 หมื่นคน) จึงกล่าวได้ว่ากว่างซีเป็นหนึ่งในมณฑลที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในประเทศจีน

ขณะเดียวกัน กว่างซีก็มีการส่งบุคลากรด้านการศึกษา(อาจารย์และนักศึกษา)ไปแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและดำเนินโครงการวิจัยในต่างประเทศแต่ละปีมีมากกว่า 2,000 คน ปี 2560 กว่างซีสนับสนุนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดังกล่าว 20 ล้านหยวน

นายหวงฯ รองประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง แสดงทัศนะว่า การเปิดโลกการศึกษาสู่ภายนอกเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของกว่างซีสู่สากล และเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาระบบศึกษาของกว่างซีให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษากับอาเซียน

ต่อจากนี้ กว่างซีจะส่งเสริมพัฒนาระบบทุนการศึกษา ส่งเสริมบทบาทการเป็น "สะพานมิตรภาพ" ที่เชื่อมโยงบุคลากรด้านการศึกษาระหว่างจีนกับอาเซียนโดยผ่านสถาบันขงจื่อ สถาบันการศึกษาจีนในต่างประเทศ และศูนย์ฝึกอบรมด้านการศึกษาต่างๆ และพัฒนาโครงการด้านการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม(มนุษย์ศาสตร์)ที่เป็นจุดเด่นของกว่างซี

นอกจากนี้ กว่างซีกำลังจะผ่อนคลาย/ยกเลิกระเบียบขั้นตอนของการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาในกว่างซี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาของกว่างซีให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับอาเซียนอย่างน้อย 10 แห่งภายในปี 2563

ในประเด็นของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยร่วมจีน-อาเซียน (中国东盟联合大学) นายมั่ว ซือผู่ (Mo Shipu,莫诗浦) ให้ข้อมูลว่า สถาบันการศึกษาดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือของอาเซียน โดยกว่างซีจะอาศัยสถาบันดังกล่าวเพื่อการบ่มเพาะบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่างๆ ที่กำลังขาดแคลนในตลาดอาเซียน เพื่อสร้างให้กว่างซีเป็นจุดหมายการศึกษาต่อในต่างประเทศของนักศึกษาต่างชาติ

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม