กว่างซีเปิดยื่นขอและพิมพ์ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O) ได้ด้วยตนเองแล้ว

ไฮไลท์

  • เดือนพฤษภาคม 2562 สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนเริ่มใช้ระบบการยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หรือใบ C/O ผ่านระบบออนไลน์และสามารถสั่งพิมพ์ใบ C/O ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องไปยื่นพร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราเอกสารที่สำนักงานศุลกากรอีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น
  • ใบ C/O ที่สามารถขอยื่นผ่านระบบใหม่นี้มีทั้งหมด 15 ประเภท (ภายใต้กรอบข้อตกลงด้านการค้าสินค้าระหว่างจีนกับต่างประเทศ/ดินแดน) คิดเป็น 71% ของใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั้งหมดของจีนกับต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ชิลี สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ จอร์เจีย สิงคโปร์ และเกาหลีใต้
  • ใบ C/O ที่สถานประกอบการยื่นขอและสั่งพิมพ์ด้วยตนเองนั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับใบ C/O แบบเดิมที่สถานประกอบการยื่น ณ สำนักงานศุลกากรทุกประการ

 

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนได้ส่งเสริมให้สำนักงานศุลกากรในสังกัดทั่วประเทศเริ่มใช้ระบบการยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O) ผ่านระบบออนไลน์และสามารถสั่งพิมพ์ใบ C/O ได้ด้วยตนเอง

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หรือ Certificate of Origin (C/O) เป็นเอกสารที่ใช้รับรองว่าสินค้านั้นๆ มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศใด โดยส่วนใหญ่จะใช้ประกอบกับการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ใบ C/O แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้า) เช่น ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับกรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ที่เรียกว่า “Form E” อีกประเภทเป็นใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าทั่วไป ซึ่งไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากร ซึ่งใบรับรองประเภทนี้จะใช้สำหรับการนำเข้าตามระเบียบการนำเข้าของประเทศนำเข้าเท่านั้น

ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ศุลกากร นาย Chen Yufei (陈雨菲) เจ้าหน้าที่บริษัท Guangxi Jianlinghengsheng Chemical (广西建菱恒生化工有限公司) ซึ่งเป็นสถานประกอบการรายแรกในกว่างซีที่ใช้วิธีการยื่นขอใบ C/O รูปแบบใหม่ได้สำเร็จ

การยื่นขอใบ C/O ผ่านระบบออนไลน์แบบสั่งพิมพ์ด้วยตนเองนั้น สถานประกอบการที่มีคุณบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดสามารถยื่นผ่าน 2 แพลตฟอร์มออนไลน์ คือ

  • แพลตฟอร์ม Single Window ผ่านลิงก์ http://www.singlewindow.gx.cn/
  • แพลตฟอร์ม Internet+Customs ผ่านลิงก์ http://online.customs.gov.cn/

เข้าใจง่ายๆ คือ เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สี สถานประกอบการก็สามารถยื่นขอและสั่งพิมพ์ใบ C/O ได้โดยไม่ต้องไปยื่นเอกสารที่สำนักงานศุลกากรอีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

เมื่อเทียบกับการยื่นแบบเก่า กว่าที่จะได้ใบ C/O นั้น สถานประกอบการจำเป็นต้องนำเอกสารไปยื่นลงลายมือชื่อและประทับตรา ณ สำนักงานศุลกากร ไป-กลับครั้งหนึ่งต้องเสียเวลาอย่างน้อยก็ครึ่งวัน แต่ด้วยระบบใหม่ ผู้ขอสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์และสั่งพิมพ์ที่ไหนก็ได้ ใช้เวลาแค่ 5 นาที

ตามรายงาน ใบ C/O ที่สามารถขอยื่นผ่านระบบใหม่นี้มีทั้งหมด 15 ประเภท (ภายใต้กรอบข้อตกลงด้านการค้าสินค้าระหว่างจีนกับต่างประเทศ/ดินแดน) อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ชิลี สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ จอร์เจีย สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ซึ่งคิดเป็น 71% ของใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั้งหมดของจีนกับต่างประเทศ โดยในไตรมาส 1/2562 สำนักงานศุลกากรหนานหนิง (กำกับดูแลด่านสากลทั่วกว่างซี) ได้ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าให้กับสถานประกอบการแล้ว จำนวน 41,486 ฉบับ คิดเป็นมูลค่าสินค้า 1,255 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งช่วยให้ผู้นำเข้าได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีคิดเป็นมูลค่ากว่า 62.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

 

จัดทำโดย นางสาววรินทร ผะอบเพ็ชร์ นิสิตฝึกงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ http://www.gx.xinhuanet.com/ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
รูปประกอบ  www.pixabay.com

Avatar

Kritsana Sukantaphong

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม