กว่างซีผุด “โลจิสติกส์พาร์ค” ปั้นนครหนานหนิงเป็น “ฮับ” ค้าข้าวจีน-อาเซียน

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี: 3 พ.ย.2558 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ "เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ธัญพืชกว่างซี(จีน-อาเซียน)" คาดหมายว่าเขตอุตสาหกรรมแห่งนี้จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กระจายสินค้าธัญพืช(ข้าว)ที่สำคัญในภูมิภาคจีนตะวันตกกับอาเซียน

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ธัญพืชกว่างซี(จีน-อาเซียน) หรือ Guangxi (China-ASEAN) Grain Logistics Park (广西(中国东盟)粮食物流产业园区) มีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดของถนนผิงเล่อ (PingLe Avenue, 平乐大道) กับถนนอิ๋นไห่ (YinHai Avenue, 银海大道) ในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงของนครหนานหนิง

โครงการก่อสร้างเขตโลจิติกส์พาร์คแห่งนี้ แบ่งเป็น 2 เฟส คือ

เฟสแรก มีพื้นที่ 1,392.8 หมู่จีน (ราว 580 ไร่) มูลค่าการลงทุน 2,500 ล้านหยวน ประกอบด้วย 5 พื้นที่ฟังก์ชั่น คือ เขตคลังสินค้าธัญพืช ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพธัญพืช ตลาดซื้อขายธัญพืช เขตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเขตแปรรูปธัญพืช

ในส่วนของคลังสินค้ามีบริษัท Nanning Grain Reserves (南宁市储备粮公司) ในเครือ Nanning Weining Investment Group (南宁威宁投资集团) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง คาดหมายว่าจะสร้างเสร็จในเดือน มี.ค.2560

ส่วนงานก่อสร้างในพื้นที่ฟังก์ชั่นอีก 4 แห่งที่เหลือมีบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท Guangxi Grain Development (广西粮食发展有限公司) กับบริษัท Nanning Weining Investment Group (南宁威宁投资集团) เป็นผู้รับผิดชอบ

เฟสสอง มีพื้นที่ 2,150 หมู่จีน (ราว 895 ไร่) มูลค่าการลงทุน 4,500 ล้านหยวน ประกอบด้วยเขตแปรรูปเชิงลึก (อาหารและน้ำมันพืช) เขตการค้าและโลจิสติกส์นานาชาติ เขตนิทรรศการ เขตวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเขตโลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บน

เขตอุตสาหกรรมแห่งนี้ ได้รับการกำหนดให้เป็นศูนย์โลจิสติกส์ธัญพืชที่มีขนาดใหญ่มีความทันสมัยระดับสากล และเป็นศูนย์กระจายสินค้าธัญพืช(ข้าว)จากอาเซียนสู่ตลาดในประเทศจีน รวมถึงฐานกระจายสินค้าธัญพืชเพื่อป้อนตลาดในพื้นที่จีนตอนเหนือ

นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญด้านการสร้างมั่นคงและปลอดภัยของธัญพืช การกระตุ้นระบบหมุนเวียนธัญพืชที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมตลาดธัญพืช การบ่มเพาะธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมให้พัฒนาแบบรอบด้าน

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม