กว่างซีนำร่องระบบ Single Window ที่แรกในภูมิภาคตะวันตก

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่: การเริ่มใช้ระบบ Single Window (เฟสแรก) ในเขตฯ กว่างซีจ้วงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปล่อยสินค้าและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับภาคธุรกิจได้ถึง 2/3

กว่างซีได้กำหนดแผนการพัฒนาระบบ Single Window เป็น 3 เฟส โดยเฟสแรก เริ่มทดลองใช้กับด่านท่าเรือทะเล (ในอ่าวเป่ยปู้ ได้แก่ ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่) ในเฟสสอง เริ่มทดลองใช้กับด่านทางบกเป็นครั้งแรกจีนภายในปี 2559 นี้ และคาดว่าจะพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จได้ในปี 2560

ระบบ Single Window เป็นเครื่องมือรองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศทั้งการนำเข้าส่งออกและการเคลื่อนย้ายสินค้าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ และลดการใช้ทรัพยากร โดยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ตามรายงาน การใช้ระบบ Single Window ควบคู่กับระบบพิธีการศุลกากรไร้เอกสาร (Paperless) ที่เริ่มใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้ ช่วยร่นเวลาการผ่านพิธีการศุลกากรให้ภาคธุรกิจจาก 7 ชั่วโมงเหลือเพียงไม่ถึง 2 ชั่วโมง และประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ร้อยละ 30-50

หลายฝ่ายคาดหมายว่า ระบบ e-customs ของกว่างซีจะเป็นต้นแบบการบริการสาธารณะ (Public Service) ที่จะเชื่อมกับอาเซียนในอนาคต

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม