กว่างซีตื่นตัวกับการจดเครื่องหมายการค้า (Trademark)

         ภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปในกว่างซีกำลังตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trademark) ปัจจุบัน มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว 1.2 แสนรายการ เพิ่มขึ้น 41% จากปี 2558

         เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าและบริการ ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า (Trademark) เครื่องหมายบริกร (Service Mark) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) และเครื่องหมายร่วม (Collective Mark) (ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th)

         ความสำคัญของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านอกจากเป็นการสร้างการรับรู้และจดจำตราสินค้าแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้ที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในกรณีที่ผู้อื่นละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่ผ่านมา เขตฯ กว่างซีจ้วงได้เร่งส่งเสริมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยจับมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาติจีน (SAIC/国家工商总局) เพื่อร่วมลงนาม “ข้อตกลงกรอบความร่วมมือในการผลักดันให้เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นมณฑลที่มีประสิทธิภาพด้านเครื่องหมายการค้า”ภายใต้แนวคิด “ภาครัฐเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง สำนักงานอุตสาหกรรมและการค้าเป็นผู้ให้การส่งเสริม ภาคธุรกิจเป็นผู้สร้างสรรค์"

จากข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561 เขตฯ กว่างซีจ้วงมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว 120,300 รายการ เพิ่มขึ้น 23.82%(YoY) มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการรับรองและคุ้มครอง (驰名商标认定和保护) 33 รายการเพิ่มขึ้น 24% การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) 38 รายการ เพิ่มขึ้น 19%  และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)118 รายการ เพิ่มขึ้น 11%

เขตฯ กว่างซีจ้วงได้ทำการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมและขยายการรับรู้รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับตราสินค้าของกว่างซีอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา มีการจัดงานประชาสัมพันธ์ตราสินค้าร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมและค้า กรมเกษตร กรมพาณิชย์ และสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค

ที่สำคัญ!! สำนักงานอุตสาหกรรมและการค้าเขตฯ กว่างซีจ้วง (GX AIC/广西工商局) ได้ริเริ่มกลไกการทำงานใหม่ โดยล้อตามแนวทางการปฏิรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสำนักงานส่วนกลาง โดยจัดตั้ง “ช่องบริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” และ “จุดรับคำร้องขอจำนำเครื่องหมายการค้า [*] ที่สำนักงานใหญ่ (GX AIC) และสำนักงานย่อยประจำนครหนานหนิง เมืองหลิ่วโจว เมืองฉงจั่ว และเมืองกุ้ยหลิน

การพัฒนาจุดบริการข้างต้นช่วยให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนสามารถดำเนินการได้ในท้องที่เขตความรับผิดชอบ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปดำเนินการที่กรุงปักกิ่งอย่างเช่นในอดีต ปัจจุบัน ได้รับเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้ว 2,113 รายการ และมีการค้ำประกันการจดทะเบียนจำนำเครื่องหมายการค้าแล้ว 4,640 ล้านหยวน

สำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจหรือกำลังเจาะตลาดในจีน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการไม่ควรละเลย เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิ์/สวมรอยใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งเคยเกิดขึ้นกับตราสินค้าไทยหลายยี่ห้อ

และนับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561กระทรวงพาณิชย์ได้เปิด “สำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Application Receiving Office) ที่ทำการชั้น 7 กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออำนวยความสะดวกการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเพียงยื่นคำขอในประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์และเลือกขอรับความคุ้มครองในประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดได้กว่า 116 ประเทศ/ดินแดนทั่วโลกซึ่งครอบคลุมถึงประเทศจีนด้วย (ลิงก์ ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol))

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

      การ
จำนำเครื่องหมายการค้า เป็นนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจโดยการนำ“ทรัพย์สินทางปัญญา” ประเภทเครื่องหมายการค้า (Trademark) มาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อโดยไม่จำเป็นต้องวางหลักประกันที่ต้องส่งมอบสินทรัพย์ให้กับธนาคาร

       เดิมทีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะต้องมีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคารหรือหากต้องการนำเครื่องหมายการค้ามาใช้เพื่อการค้ำประกันขอสินเชื่อจากธนาคารจำเป็นต้องเดินทางไปดำเนินการที่สำนักงาน SAIC ที่กรุงปักกิ่ง

       ฟังก์ชันดังกล่าวเป็นการสร้างทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องทำสัญญาและจดทะเบียนหลักประกันที่สำนักงานบริหารอุตสาหกรมและการค้าท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อภาคธนาคารในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อรูปแบบใหม่ๆ

       ทั้งนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์เครื่องหมายการค้าของตนเองโดยชอบด้วยกฎหมายต่อไป

 

ลิงก์ที่น่าสนใจ

      นครหนานหนิงเปิดใช้ทรัพย์สินทางปัญญาค้ำดอกเบี้ยช่วยเหลือภาคธุรกิจ(20 มี.ค. 2560)

      ปลดล็อกข้อจำกัดวางTrademark ค้ำประกันเงินกู้ต่อสายป่านธุรกิจเมืองหลิ่วโจว(1 ก.ค. 2559)

      สถานกงสุลใหญ่ไทยณเมืองเซี่ยเหมินสวมเกราะเหล็กแก่ธุรกิจไทยสู่ตลาดจีนในงานสัมมนาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการยื่นขออย. ในจีน(12 ต.ค. 2559)

      ทรัพย์สินทางปัญญาในจีน(สิทธิบัตร / เครื่องหมายการค้า / ลิขสิทธิ์ และคู่มือการจดทะเบียน)

      เปิดม่านความคิด : จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนสำคัญกว่าที่คิด

 

 

จัดทำโดย: นางสาวพรทิพย์ ปราบไกรสีห์ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรียบเรียงโดย: นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

แหล่งที่มา:
เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com (广西新华网) วันที่ 6 มีนาคม 2561        

            
เว็บไซต์ www.wipo.int/madrid/zh/members/

            
เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th/

            
เว็บไซต์ https://idgthailand.com/

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม