กว่างซีตั้งเป้า ‘ฮับ’ โลจิสติกส์ของภูมิภาค

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi DRC) ประกาศใช้แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ระยะ 3 ปี เพื่อยกระดับโครงข่ายการบริการด้านงานขนส่งและโลจิสติกส์ และส่งเสริมบทบาทการเป็น ฮับโลจิสติกส์ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคกลางตอนล่างของประเทศจีน

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดังกล่าว มีดังนี้

       วางตำแหน่งให้ นครหนานหนิงและ เมืองหลิ่วโจวเป็นศูนย์กลางของการปฏิรูปและยกระดับประสิทธิภาพของโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของมณฑล

       ผลักดันโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งรถไฟ ทางด่วนพิเศษ ด่านชายแดน ท่าเรือ และสนามบิน

       มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับระบบงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และทันสมัย โดยนำระบบสารสนเทศและระบบอัจฉริยะเข้ามาประยุกต์ใช้ (Inernet of Things, Cloud Computing, Beidou Satellite System)

       ดึงดูด/บ่มเพาะธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้ารายใหญ่ที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาจัดตั้งกิจการในกว่างซี โดยมอบสิทธิประโยชน์ทางการลงทุน เช่น ภาษีและเงินอุดหนุนในประเด็น ระบบงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งทางเรือ (ทะเลและแม่น้ำ) รถไฟ รถยนต์ และเครื่องบิน เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยส่งเสริมบทบาทการเป็น ฮับด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของกว่างซี

โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์แนวเหนือใต้ที่มีชื่อเรียกว่า "อวี๋ (นครฉงชิ่ง) กุ้ย (เขตฯ กว่างซีจ้วง) ซิน (สิงคโปร์)" (渝桂新) ที่เชื่อมโยง รถไฟ+เรือนับเป็นช่องทางออกสู่ทะเลที่มีความสะดวกรวดเร็วที่สุดของภูมิภาคตะวันตกและภาคกลางตอนล่าง

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งพืชผักผลไม้ป้อนพื้นที่ภาคเหนือของประเทศจีน โดยวางแผนขยายเส้นทางรถไฟต่อไปจนถึงด่านชายแดน ภายใต้โมเดล รถไฟ+ด่านชายแดน และเพิ่มจุดแวะ(ขนถ่ายสินค้า)ในนครหนานหนิง เมืองหลิ่วโจว และเมืองกุ้ยหลิน เพื่อสร้างแบรนด์ สวนผักผลไม้หลังบ้านของพื้นที่ตอนเหนือ

การดำเนินการข้างต้นจำเป็นต้องมีภาคธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้น รัฐบาลกว่างซีจึงมอบสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน อาทิ

       ธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์และธุรกิจขนส่งสินค้ารายใหม่ที่มีรายได้หลักเกินกว่า 50% มาจากการประกอบธุรกิจดังกล่าว จะได้รับสิทธิประโยชน์การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนที่ต้องนำส่งแก่ท้องถิ่นลงครึ่งหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี

       ธุรกิจขนส่งสินค้าและธุรกิจคลังสินค้ารายใหม่จะได้รับเงินอุดหนุนดอกเบี้ยสินเชื่อ 20% ของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในงานขนส่งและคลังสินค้า โดยเงินอุดหนุนดังกล่าวมีมูลค่าสะสมสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านหยวน

     

 

ลิงค์ข่าว

กว่างซีร่ายแผนขนส่งร่วม รถไฟ+เรือเชื่อม One Belt One Road (11 .. 2560)

กว่างซีชี้ ‘1 ระเบียง 2 ท่าตัวหนุนยุทธศาสตร์ One Belt One Road (6 มิ.. 2560)

มิติใหม่แห่งระบบขนส่ง ฉงชิ่งกว่างซีสิงคโปร์ (18 .. 2560)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม