- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

กว่างซีคลอดแผนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคธุรกิจไทยสอดแทรกตรงไหนได้บ้าง

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลกว่างซีได้ประกาศแผนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งล้อตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 14 (ระหว่างปี 2564-2568) โดยตั้งเป้าหมายว่า… ปี 2568 เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงจะเป็น “ฐานการวิจัยและพัฒนาและการผลิตขั้นสูงระดับภูมิภาคในด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยอาศัยเขตเศรษฐกิจ Greater Bay Area (มณฑลกวางตุ้ง เมืองฮ่องกง และเมืองมาเก๊า) รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้และกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็น “พื้นที่คลัสเตอร์สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีระดับประเทศ” สาระสำคัญของแผนดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 สำนักงานส่งเสริมการลงทุนเขตฯ กว่างซีจ้วงและกรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเขตฯ กว่งซีจ้วง ได้ร่วมกันจัดงานประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมดึงดูดการลงทุน โดยส่วนหนึ่งได้กล่าวถึงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในกว่างซี ทั้งการให้เงินรางวัล เงินอุดหนุนต่างๆ อาทิ

 

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นครหนานหนิงและเมืองต่างๆ ในกว่างซี กำลังเดินหน้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมสู่ดิจิทัลตามเป้าหมาย Digital Guangxi นอกจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน การปฏิรูปและบูรณาการระบบงานราชการ และราชการกับเอกชนแล้ว ยังส่งเสริมการลงทุนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินนโยบาย Digital Thailand ที่มุ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนวัตกรรมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสินค้านำเข้า-ส่งออกที่สำคัญระหว่างประเทศไทยกับกว่างซีด้วย ดังนั้น บีไอซี เห็นว่า นักลงทุนไทยสามารถแสวงหาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับกว่างซีในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยใช้สิทธิประโยชน์จากนโยบายและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานของกว่างซี รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา
เว็บไซต์ http://www.gx.chinanews.com.cn (中国新闻网广西) วันที่ 18 มิถุนายน 2565
      เว็บไซต์ http://gx.news.cn (广西新闻网) วันที่ 17 มิถุนายน 2565
      เว็บไซต์ http://gxt.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区工业和信息化厅) วันที่ 10 และ 15 มิถุนายน 2565