กวางตุ้งทุ่ม 6,000 ล้านหยวน สร้างโรงพยาบาลระดับสูง

คณะกรรมการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัว มณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับโรงพยาบาล 9 แห่ง (โรงพยาบาลในโครงการระยะที่1) และรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการใน "แผนสู่จุดสูงสุด " (登峰计划) พร้อมอัดฉีดเงินลงทุนกว่า 6,000 ล้านหยวน มีเป้าหมายสร้าง รวมถึงยกระดับโรงพยาบาลในมณฑลกวางตุ้ง ให้มีมาตรฐานและการบริการเทียบเท่าโรงพยาบาลระดับโลก

แผนสู่จุดสูงสุด หรือ เติงเฟิงจี้ฮั่ว (登峰计划) เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขอนามัย ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบสาธารณสุขของมณฑลกวางตุ้ง ยกระดับการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพและความสามารถการแข่งขันในระดับสากล ผ่านยุทธศาสตร์ "สร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง ยกระดับสถานที่และบรรลุเป้าหมายสูงสุด" แผนดังกล่าวมีระยะการดำเนินการตั้งแต่ปี 2561-2563 งบประมาณ 6,000 ล้านหยวน แบ่งโครงการออกเป็น 2 ระยะ โดยงบประมาณจะจัดสรรให้โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วมณฑล แห่งละประมาณ 300 ล้านหยวน มีเป้าหมายให้นำงบประมาณไปใช้พัฒนาการฝึกฝนและพื้นฐานด้านการบริการ สร้างบุคคลกรที่มีศักยภาพ ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

พัฒนาเทคโนโลยีการรักษา โดยร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และคลินิก สร้างศูนย์บริการทางการแพทย์และเวชกรรม เพื่อรักษาโรคร้ายแรง อาทิ โรคระบบหัวใจหลอดเลือด โรคจักษุ โรคระบบหายใจ เนื้องอก โรคในระบบย่อยอาหาร และโรคติดต่ออื่น ๆ

ยกระดับการวิจัยวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการสร้างห้องทดลองระดับชาติ ศูนย์วิจัยคลีนิคและการแพทย์ ห้องทดลองที่เป็นความร่วมมือของ GBA[1] มุ่งเน้นการบูรณาการทรัพยากรบุคคล สร้างพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม โดยใน "แผนสู่จุดสูงสุด" ระบุ การสร้างโรงพยาบาลระดับสูงจะต้องควบคู่ไปกับการสร้างมหาวิทยาลัยด้วย โดยมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของเทคโนโลยีการรักษา การศึกษาและข้อมูลวิจัยวิทยาศาสตร์

รายชื่อโรงพยาบาลในโครงการฯ ระยะที่ 1

องค์กร (โรงพยาบาล) ระดับสูง登峰单位

        The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University中山大学附属第一医院

        Nanfang Hospital – Southern Medical University (SMU) 南方医科大学南方医院

        Guangdong General Hospital广东省人民医院

        The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University 广州医科大学附属第一医院

        Guangdong Province Traditional Chinese Medical Hospital广东省中医院

องค์กร (โรงพยาบาล) ทางการศึกษาระดับสูง登峰培育单位

        Shenzhen People’s Hospital深圳市人民医院

        The University of Hong Kong-Shenzhen Hospital香港大学深圳医院

        The First  Affiliated Hospital of Shantou University Medical College 汕头大学医学院第一附属医院

        Affilited Hospital of Guangdong Medical University广东医科大学附属医院


[1] Greater Bay Area

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม