กรมราชทัณฑ์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประกวดราคาการว่าจ้างสำหรับการบริการดูแลและจัดส่งรายการซักรีดเสื้อผ้า

การว่าจ้างสำหรับการบริการดูแลและจัดส่งรายการซักรีดเสื้อผ้า (laundry Items) ให้แก่กรมราชทัณฑ์ฮ่องกง(การประกวดราคาจ้างจะสิ้นสุด ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. เที่ยงตรงตามเวลาท้องถิ่นฮ่องกง)ประกาศการประกวดราคาจ้างตามความต้องการข้างต้นได้ปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ และฉบับวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และบนหน้าบนหน้าเว็บไซต์ของกรมราชทัณฑ์ (http://www.csd.gov.hk/english/tender/other_tender.html) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่   ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดราคาจ้าง ท่านสามารถขอรับเอกสารการประกวดราคาจ้างได้จากสำนักงานตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง โดยท่านสามารถมอบหมายตัวแทนบริษัทพร้อมด้วยนามบัตรให้มารับเอกสารดังกล่าว ได้ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันสิ้นสุดการประกวดราคาจ้าง

Correctional Services Department (กรมราชทัณฑ์)

Industries and Vocational Training Section

Industries Supplies Office,

27th Floor, Wanchai Tower,

12 Harbour Road,

Wanchai,

Hong Kong.

Tel. No. (852) 2582 5124

Fax. No. (852) 2802 4762

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถไปขอรับแบบฟอร์มเอกสารการประกวดราคาจ้างข้างต้นได้จากสำนักงานตามที่อยู่ปรากฏด้านล่างทั้งสองแห่งด้วยเช่นกัน แต่เนื่องด้วยจำนวนจำกัดของเอกสารฯ ผู้ที่มารับก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน  (First-Come-First-Serve Basis)

  • The Central and Western Home Affairs Enquiry Centre,

Ground Floor, Harbour Building,

38 Pier Road,

Central,

Hong Kong.

Tel. No. (852) 2189 2819

  • The Yau Tsim Mong Home Affairs Enquiry Centre,

Ground Floor, Mong Kok Government Office,

30 Luen Wan Street,

Mong Kok, Kowloon,

Hong Kong.

Tel. No. (852) 2399 2111

 

จัดทำโดย

นางสาว เทิดขวัญ  แผ้วสว่าง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในฮ่องกงและทีมเศรษฐกิจ

https://www.csd.gov.hk/english/tender/other_tender.html

 

Paewsawang Therdkhwan

Paewsawang Therdkhwan

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เกาะฮ่องกง

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม